Shadow

Stypendia dla mądrych, zdolnych i utalentowanych

Pod koniec czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo odbyła się uroczystość wręczenia uczniom z terenu gminy Czerniejewo stypendiów naukowych i artystycznych za drugi semestr roku szkolnego 2018/ 2019. Stypendia otrzymali uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum spełniający wymagania określone w regulaminach przyjętych uchwałami Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.
Stypendium naukowe mógł otrzymać uczeń, który uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0 i najwyższą ocenę z zachowania oraz uczestniczył w życiu społecznym szkoły i (lub) środowiska lokalnego natomiast stypendium artystyczne uczeń, który uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, osiągnął I – III miejsca w konkursach artystycznych, przeglądach i festiwalach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz uczestniczył w życiu kulturalnym szkoły i (lub) środowiska lokalnego.
Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo na wniosek dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń. Wysokość stypendium naukowego wynosi 350 zł (jednorazowa wypłata w przypadku ucznia kończącego szkołę: klasa VIII SP, klasa III gimnazjum) lub 70 zł miesięcznie przez kolejny semestr w przypadku ucznia klasy VII SP. Stypendium artystyczne wypłacane jest jednorazowo w wysokości 350 zł.
Po drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 stypendia naukowe otrzymali: ze Szkoły Podstawowej w Żydowie – Jakub Stachowiak, Piotr Dardas, Julia Pakulska, Kamila Filipczak, Leszek Kozłowski, Rozalia Gogolik, Nikodem Krych, Oskar Kulczak, Maria Staszewska, Zuzanna Kierzek, Zuzanna Białczyk, Mateusz Papierski, Mikołaj Papierski, Łukasz Duszyński, Julia Rachwalik i Agata Wesołowska, natomiast ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie – Ewa Błasiak, Olga Jabłońska, Tamara Chabasińska, Aniela Wojciechowska, Edyta Grocholska, Oliwia Janiszewska, Anna Kiełb, Julia Brańska, Alina Nowogrodzka, Zofia Andrzejewska, Emilia Kiełpińska, Aleksandra Zakrzewicz, Aleksandra Marchlewska, Konrad Gorzelańczyk, Bartłomiej Jabłoński. Stypendium artystyczne otrzymała także Maja Jezierska – uczennica zamieszkała na terenie gminy Czerniejewo, uczęszczająca do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu. Stypendia naukowe i artystyczne otrzymały: Hanna Gronostaj, Oliwia Waluszyńska, Roksana Wolek, Joanna Szajda, Zofia Wojciechowska – uczennice ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie. Stypendia artystyczne otrzymały: Wiktoria Michalak, Wiktoria Dardas, Jagoda Szymkowiak, Lada Smirnowa – uczennice ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 28 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo. Wydarzenie uświetniły swoimi występami uczennice (stypendystki) ze Szkoły Podstawowej w Czerniejewie: Joanna Szajda, Wiktoria Michalak, Oliwia Waluszyńska, Hanna Gronostaj i Zofia Wojciechowska, przygotowane przez nauczyciela Edytę Łachowską. (o/ks)
Fot. Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo