Shadow

Stypendia dla najzdolniejszych


Już po raz drugi w Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie odbyła się uroczystość, podczas której podkreślono sukcesy tych uczniów, którzy otrzymali**stypendium naukowe Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo za najlepsze wyniki w nauce oraz tych, którym wręczono listy pochwalne za uzyskanie na koniec I semestru 2015/2016 średniej ocen co najmniej 4,75, jednak w przypadku otrzymujących stypendium w witkowskim gimnazjum średnia ocen wynosi 5,85. Uroczystości towarzyszyły tańce i koncert piosenek dedykowany wyróżnionym.
Szkolne święto rozpoczęło się w sposób niecodzienny – współczesnym tańcem w wykonaniu utalentowanych gimnazjalistek. Uroczystość otworzył Marian Łukowski, dyrektor Gimnazjum, który przywitał burmistrza**Mariana Gadzińskiego, Łukasza Scheffsa, zastępcę burmistrza oraz Tadeusza Śliweckiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Witkowie. W przemówieniu dyrektor podkreślił, że należy zdobywać wiedzę, rozwijać talenty i zainteresowania, bowiem wtedy dokonujemy trafnych wyborów, realizujemy marzenia i siebie, czujemy się spełnieni. Pogratulował także najlepszym uczniom uzyskania wysokich wyników i życzył dalszych sukcesów w nauce, nie tylko wyróżnionym uczniom. Następnie Marian Gadziński i Łukasz Scheffs wręczyli stypendia, które otrzymali:**Karolina Jarecka, Weronika Janowicz, Nadia Fatyga, Mateusz Roszkowiak,Mateusz Krause,Bartosz Szcześniak, Dominik Łukowski, Olga Radacz, Julia Szymańska, Dawid Spychała, Julia Soszyńska, Julia Musidlak. Uroczysty apel przygotowały nauczycielki: Arleta Bekas, Teresa Szkudlarek, Katarzyna Jędrzejczak, o oprawę muzyczną zadbała Kalina Piechowiak, dekorację hali wykonały:**Monika Ottenburger, Lilianna Suborska – Urbańska i Iwona Nadowicz – Mróz.**
EWA SOCHA