Shadow

Stypendia dla studentów i doktorantów

*W zeszłym tygodniu w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie zastępca prezydenta Gniezna Michał Powałowski wręczył stypendia naukowe i socjalne studentom gnieźnieńskich uczelni publicznych. *Prezydent Miasta Gniezna przyznał 15 stypendiów naukowych na rok akademicki 2018/2019 w wysokości 420 zł brutto miesięcznie dla studentów oraz 1 stypendium naukowe dla doktoranta w wysokości 1 050 zł brutto miesięcznie.
Taka nagroda finansowa przyznawana jest uzdolnionym studentom i doktorantom na pokrycie kosztów nauki lub na prowadzenie prac badawczych. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje władzom uczelni wyższych, organizacjom studenckim i doktoranckim oraz indywidualnie studentowi poprzez władze macierzystej uczelni kandydata. Aby otrzymać stypendium naukowe Miasta Gniezna należy między innymi spełnić następujące kryteria: być studentem szkoły wyższej działającej na terenie Gniezna w systemie studiów stacjonarnych oraz posiadać średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,50. Natomiast stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane doktorantowi, który jest doktorantem szkoły wyższej działającej na terenie Gniezna w systemie studiów stacjonarnych, prowadzi działalność naukową, która może przyczynić się do rozwoju Gniezna lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki oraz planowo realizuje studia doktoranckie i osiąga znaczące wyniki w pracy naukowej i jest zaangażowany w proces dydaktyczny. Doktorant, który otrzymał stypendium naukowe na rok akademicki 2018/19 to Maciej Kędzierski z UAM w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej – Kolegium Europejskie w Gnieźnie. Lista studentów, którym przyznano stypendium naukowe na rok akademicki 2018/19: Michalina Dobrzycka, Damian Julkowski, Anna Łuczak, Marta Tabert i Kamil Wysocki zUAM w Poznaniu – Instytut Kultury Europejskiej – Kolegium Europejskie w Gnieźnie; Michał Owczarczak, Marcin Małecki i Jacek Stróżewski z UAM –Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie,Magdalena Jakubowska, Małgorzata Majchrzak, Natalia Wysocka, Beata Martwitz, Małgorzata Andrzejewska,Arleta Stołowska i Monika Fromm z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. Prezydent Tomasz Budasz przyznał także, na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta, stypendia socjalne dla studentów pochodzących z Ukrainy, które otrzyma 5 studentów IKE, w roku akademickim 2018/219 w wysokości 400 zł brutto miesięcznie:Anastasiia Kotovshchuk, Viktoriia Oheruk, Khrystyna Lyba, Anastasiia Horal, Dmytro Hudzenko. (obk)