Shadow

Sukces Łukasza, Miłosza i Jakuba z Trzemeszna

W czwartek, 17 czerwca ogłoszono  wyniki III edycji konkursu „Kresy –polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. W konkursie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie, którzy przygotowali 3 prace multimedialne.
Praca Łukasza Bartza, Miłosza Kaniewskiego i Jakuba Lisieckiego (uczniowie klasy ósmej) zajęła pierwsze miejsce na szczeblu wojewódzkim i trafiła ona do finału ogólnopolskiego, w którym znalazły się najlepsze prace z etapów wojewódzkich.    Ostatecznie jury przyznało trzemeszeńskim uczniom II miejsce.   Nagrodzona praca to film pt. „Na straży wschodnich granic II Rzeczypospolitej – Korpus Ochrony Pogranicza”. Docenić należy także dwie pozostałe prace opracowane przez uczniów klas siódmych. Antonio Głowacki, Bartłomiej Joszcz i Eryk Wilkowski przygotowali film na temat bohaterskiej obrony Grodna w 1939 roku.  Natomiast Wojciech Walter stworzył film dotyczący wybitnych naukowców związanych z Uniwersytetem Jana Kazimierza we Lwowie.
Sukces Łukasza, Miłosza i Jakuba nie jest pierwszym. W poprzedniej edycji konkursu zdobyli oni również drugie miejsce.  Łukasz i Miłosz są również laureatami kilku innych ogólnopolskich konkursów historycznych. Nagrodą w konkursie miał być wrześniowy wyjazd na  dawne Kresy, jednak m.in. ze względów epidemicznych najprawdopodobniej nie dojdzie on do skutku. Uroczysta gala podsumowująca konkurs ma mieć miejsce we wrześniu w Warszawie.   (kar)