Shadow

Świątecznie i urodzinowo

{CAPTION}
Wyjątkowy charakter miała zbiórka Hufca ZHP Trzemeszno 16 grudnia. Trzemeszeńskich druhów odwiedził hm. Tomasz Kujaczyński, komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który oprócz świątecznych i noworocznych życzeń mówił o wyzwaniach w kolejnych latach jakie czekają trzemeszeński hufiec i całą wielkopolską chorągiew.
Zbiórkę poprowadziła komendant Stanisława Szymańska, która podziękowała wszystkim obecnym za ponoszony trud pracy harcerskiej. Przypomniała także o minionych przedsięwzięciach zuchów i harcerzy. W wigilijny nastrój wprowadziły także specjalnie przygotowane na tę okazję odczyty oraz światełko betlejemskie, jakie hufiec Trzemeszno co roku otrzymuje od sąsiedniego hufca ZHP Mogilno. Światełko betlejemskie zostaje przekazane mieszkańcom Trzemeszna zgodnie z tradycją podczas ostatnich rorat w bazylice. Po podzieleniu się opłatkiem i życzeniach noworocznych przyszła pora na kolejne życzenia, tym razem urodzinowe. Zebrani przygotowali dla Stanisławy Szymańskiej, która 17 grudnia skończyła 80 lat specjalną niespodziankę. Nie zabrakło tortu, gdzie oprócz symbolicznej 80 zaistniały także kolejne cyfry symbolizujące m.in. 25 lat pełnienia obowiązków komendanta hufca, czy 55 lat pracy instruktorskiej. Natomiast 61 to lata pracy druhny Szymańskiej z młodzieżą. Serdeczne życzenia i gratulacje złożył jubilatce komendant chorągwi wielkopolskiej, podkreślając cenne doświadczenie druhny komendant i jej umiejętności zarządzania hufcem. W imieniu komendy hufca ZHGP Trzemeszno życzenia złożyli: Włodzimierz Losik, zastępca komendanta oraz Helena Małolepsza, Krystyna Giemza i Danuta Chojecka. W imieniu władz samorządowych życzenia złożył Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Elżbieta Peno z USC reprezentująca na spotkaniu burmistrza Trzemeszna. (kar)