Shadow

„Święte słowa Prymasa Tysiąclecia”


Lato to czas wzmożonego działania słońca i promieniującego z niego światła. Pełen światła bywa intelektualny krajobraz filozoficznej myśli. Taki obraz noszą pod swoimi powiekami mądrzy ludzie. Siła ich myśli przypomina czasem moc gromu. Przykładem mogą być książki, pisma i myśli Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego…
Do zapoznania się z nimi w okresie wakacji zachęca Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna. W lipcu i w sierpniu w Filii nr 2 gnieźnieńskiej książnicy (ul. Staszica 12 a) można będzie odebrać zakładki do książek z dołączonymi myślami kardynała Wyszyńskiego. Letnia akcja czytelnicza promująca wartości, którym był wierny Prymas Tysiąclecia jest częścią programu edukacyjnego „Gniezno – Siedziba Prymasów” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna i Urząd Miejski w Gnieźnie w związku z jubileuszem 600-lecia nadania arcybiskupom gnieźnieńskim godności prymasa Polski. (o/ks)