Shadow

Święto plonów w Czerniejewie

W Czerniejewie w niedzielę, 29 sierpnia odbyły się coroczne dożynki gminy Czerniejewo. Uroczystość rozpoczęła msza św. dziękczynna w kościele pw. Jana Chrzciciela. Wszystkich udekorowano kotylionami dożynkowymi przygotowanymi przez członków lokalnego klubu seniora. Na początku starostowie dożynkowi przekazali bochen chleba burmistrzowi miasta i gminy Czerniejewo Tadeuszowi Szymankowi.
Proboszcz lokalnej parafii ks. Witold Sadłowski oraz burmistrz podczas uroczystej mszy św. złożyli wyrazy podziękowania dla rolników. Podkreślali, że dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy na roli nigdy nie zabraknie chleba dla każdego z mieszkańców gminy. Po zakończonej mszy św. każdy otrzymał chleb oraz zaproszenie na drobny poczęstunek zorganizowany w hali widowiskowo-sportowej. Chór Żydowianie towarzyszył świętującym nie tylko podczas mszy św. dziękczynnej, ale także w hali dając koncert. Zebrani z ochotą włączyli się do wspólnego śpiewu. Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu i przyznano nagrody za najładniej ubrane zagrody dożynkowe. W tegorocznej edycji w składzie jury znaleźli się: burmistrz Tadeusz Szymanek, przewodniczący rady Jan Kulpiński, skarbnik Julita Rybak oraz Anita Szperka i Szymon Rewers, pracownicy urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie.
W kategorii dekoracje przygotowane przez osoby prywatne bezapelacyjnie główne wyróżnienie, a jednocześnie pierwsze miejsce ponad kategoriami zdobyli państwo Szydlarek. Ich zagroda wymagała ogromnego nakładu pracy oraz kreatywności. Wyróżnione natomiast zostały zagrody państwa Szejna i parafii w Czerniejewie. W kategorii dekoracje przygotowane przez sołectwa przydzielono zagrody do dwóch grup. Wyróżnienia na kwotę 1300 zł powędrowały do sołectw: Kosowo, Graby, Gębarzewo i Nidom. Sołectwo Żydowo. Samorząd Mieszkańców Miejscowości Czerniejewo oraz sołectwa: Szczytniki Czerniejewskie, Pakszyn, Pakszynek i Kosmowo otrzymały wyróżnienie na kwotę 1000 zł na wykorzystanie w ramach upiększenia sołectw. Burmistrz miasta i gminy Czerniejewo Tadeusz Szymanek składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w tym szczególnym święcie gminy. Dziękuje również tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji gminnego Święta Plonów. (obk)