Shadow

Święto plonów w Gorzykowie

Uroczystości dożynkowe w Gorzykowie rozpoczęła tradycyjniemsza św. w kościele parafialnym, którą celebrował proboszcz ks. Michał Drzewiecki. W organizację święta plonów włączyły się przede wszystkim wsie: Karsewo,Mierzewo, Czajki, Odrowąż i Gorzykowo, przygotowano m.in. występy artystyczne, loterię fantową i zabawę dożynkową.
Nie zabrakło też konkursów prewencyjnych dla rolników, z zakresu zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym. Nagrody wręczali sołtys sołectwa Gorzykowo, Krystyna Kierzek oraz Łukasz Grabowski, dyrektor KRUS, oddział w Poznaniu, który wraz z pracownikami placówki terenowej KRUS w Gnieźnie przygotował stoisko informacyjne. W uroczystościach wzięli udział samorządowcy szczebla gminnego i powiatowego, m.in. burmistrz Marian Gadziński ze swoim zastępca i radnymi rady miejskiej Witkowa oraz radni powiatowi Andrzej Kwapich i Telesfor Gościniak. Starostami dożynek parafialno-wiejskich byli: Aneta Jerzak – mieszkanka Czajek oraz Mariusz Buczkowski – mieszkaniec Gorzykowa. Smaczne potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Gorzykowa i Ochotnicza Straż Pożarna, która przygotowała pyszną grochówkę i kiełbasę. (es)