Shadow

Święto Straży Miejskiej

29 sierpnia przypada Święto Straży Miejskiej. Z tej okazji 8 września odbyła się uroczystość, podczas której zastępca prezydenta Gniezna Michał Powałowski wręczył awanse nagrody i wyróżnienia.
Straż Miejska w Gnieźnie to 26 osób, w tym 17 umundurowanych i 9 nieumundurowanych pracowników monitoringu miejskiego. Formacja działa na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gnieźnie, współpracując z innymi służbami. Jak podkreślał podczas uroczystości komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie Tomasz Francuszkiewicz, Straż przez lata zmieniała swój wizerunek, ale głównie zwiększała zakres obowiązków – Dziś nie pilnujemy fotoradarów, nie ścigamy permanentnie kierowców na zakazach, ale nie boimy się zadań, jakie codziennie nakłada na nas życie. Stoimy na straży praworządności, egzekwujemy przepisy prawa, dbamy o porządek publiczny i zapewniamy bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców Gniezna, turystów, ale również tych, którzy zmuszeni zostali przez najeźdźców do opuszczenia swojego kraju w czasie wojny – mówił komendant.
Strażnicy miejscy wykonują obecnie także ogromną, lecz często mało widoczną pracę na rzecz ochrony środowiska, wykonując setki kontroli posesji w zakresie porządków, deklaracji śmieciowych, szamb, segregacji odpadów itp. Obecnie w monitoringu miejskim Straż zarządza 210 kamerami. Doroczne święto z okazji uchwalenia ustawy o strażach gminnych było też okazją do wręczenia awansów zawodowych, pochwał i wyróżnień oraz do spotkania z władzami miasta, powiatu i innych służb, również mundurowych. (inf. prasowa)