Shadow

Święto szkoły w Mielżynie

{CAPTION}
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Mielżynie im. Powstańców Wielkopolskich odbyły się niedawno trzy, w jednym dniu uroczystości; obchody 40. rocznicy nadania szkole sztandaru, 20. rocznicy oddania do użytku nowego budynku szkoły oraz święto patrona szkoły.
Świętowanie rozpoczęła msza święta, koncelebrowana, odprawiona przez obecnego proboszcza mielżyńskiej parafii ks. Sławomira Zadłużnego, byłego proboszcza ks. kanonika Romualda Szczepańskiego oraz absolwenta Gimnazjum w Mielżynie, ks. Dawida Witkowskiego. Msza była sprawowana w intencji wszystkich osób, które przyczyniły się do nadania szkole sztandaru oraz brały udział w budowie nowej szkoły. Następnie uczniowie, nauczyciele igoście przeszli do szkoły. Podczas spotkania nie zabrakło m.in. Mariana Gadzińskiego, burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, zastępcy burmistrza Łukasza Szeffsa, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Witkowa: Mariana Walczaka i Ireneusza Kwapicha wraz z radnymi Witkowa, Janiny Fałdzińskiej, emerytowanej dyrektorki szkoły obchodzącej jubileusz, Beaty Szkudlarek, żony śp. Krzysztofa Szkudlarka, długoletniego burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, dyrektorów szkół i placówek oświatowo-kulturalnych gminy Witkowo, sołtysów okolicznych wsi, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych, emerytowanych nauczycieli szkoły w Mielżynie, uczniów, którzy 40 lat temu brali udział w uroczystości nadania sztandaru, uczniów, którzy 20 lat temu brali udział w uroczystym otwarciu nowej szkoły, obecnej Rady Rodziców z przewodniczącą Agnieszką Franczak oraz przewodniczących dawnych Komitetów Rodzicielskich. Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Urszula Potaś, dyrektorka szkoły „jubilatki”. Natomiast Henryka Gadzińska i Roman Organiściak podsumowali realizację „Programu szkolnych obchodów 40-lecia nadania szkole sztandaru i 20-lecia oddania do użytku nowej szkoły”, wręczyli wyróżnionym uczniom dyplomy i nagrody w dziewięciu kategoriach. Uroczystość była także okazją do wręczenia stypendiów naukowych najlepszym uczniom w szkole, które wręczył Marian Gadziński: Wiktorii Franczak i Ewelinie Nowackiej. Następnie Urszula Potaś przypomniała okoliczności związane z nadaniem sztandaru i budową szkoły. Wykorzystała przygotowany specjalnie na tę uroczystość przez nauczycielkę Irenę Nowak kilkunastominutowy film. Wzbudził on duże zainteresowanie wśród zebranych gości. Już po raz drugi osoby zasłużone dla szkoły w Mielżynie otrzymały wyróżnienie PRIMUS INTER PARES. Tym razem byli to: Bożena Golińczak, Michał Bocheński, Paweł Lisiak, Patrycja Gurzęda, Jan Żurawski i jego mama Maria Żurawska oraz ksiądz Dawid Witkowski. Na zakończenie swojego wystąpienia pani dyrektor i wicedyrektor Beata Bil – Gurzęda odczytały autorski wiersz pt. „Mielżyńska lokomotywa ćwierć wieku później”.
Pierwsza część szkolnej uroczystości zakończyła się odśpiewaniem po raz pierwszy hymnu szkoły. Słowa hymnu napisały nauczycielki mielżyńskiej szkoły: Monika Czarnecka – Schelenz i Hanna Gulińska, a muzykę skomponowała Kalina Piechowiak. W drugiej części uroczystości wystąpili w programie artystycznym uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod czujnym okiem nauczycielek: Grażyny Grzybowskiej i Ewy Popek. Scenografię wraz z uczniami przygotowała H. Gulińska.
Pierwsza część występu poświęcona była sztandarowi szkoły, historii szkoły oraz patronowi – Powstańcom Wielkopolskim. Druga część miała charakter wesoły, przypomniała oostatnim dwudziestoleciu działalności szkoły w Mielżynie. Na zakończenie uczniowie obdarowali wszystkich gości lampionami wykonanymi pod kierunkiem Małgorzaty Gadzińskiej na lekcjach techniki. Z okazji tak ważnej uroczystości nauczyciele razem z uczniami przygotowali na korytarzu szkolnym tematyczne wystawy. Kolejnym punktem wspólnego świętowania było spotkanie w świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielżynie. Dzięki pomocy i ofiarności Rady Rodziców goście mogli powspominać dawne czasy i przywołać wydarzenia ze swojej młodości słuchając zespołu „FAMA” z Gniezna i delektując się ciastem i potrawami przygotowanymi przez rodziców i pracowników szkoły.
EWA SOCHA