Shadow

Święto wsi z bogatą historią


– Dzisiejsze święto Mielżyna obchodzimy pod hasłem „Z historią przez wieki”. Jest to hołd nas, współczesnych mieszkańców tego miejsca tym, którzy tę miejscowość założyli, przez wieki budowali i rozsławiali – powiedziała Gabriela Szeszycka, sołtys wsi.
W swoim wystąpieniu Gabriela Szeszycka przedstawiła bogatą historię Mielżyna, obfitującą w ciekawe wydarzenia i ludzi z nimi związanymi. Z tej okazji została wydana broszura, która zawiera najciekawsze wydarzenia z historii Mielżyna na przestrzeni wieków. Ponadto przy figurze św. Jana Nepomucena postawiono tablicę z mapą miejscowości, najciekawszymi wydarzeniami, obiektami. Każdy mieszkaniec i gość będzie mógł bliżej poznać historię miejsca, w którym się znajduje. Tablice z historią Mielżyna znajdują się także w kąciku patrona w pobliskiej szkole im. Powstańców Wielkopolskich od 1996 roku. – „Z historią przez wieki”, to spojrzenie w przeszłość, by wspólnie budować przyszłość, będąc dumnym ze swoich korzeni, z miejsca, w którym mieszkamy. Znając swoje korzenie, lepiej będziemy dbać i służyć naszej „małej ojczyźnie”. Bo w myśl hasła: „od tego co bliskie, do tego co dalekie”, to właśnie nasza wieś, miejsce naszego zamieszkania, jest nam najbliższa, jest pierwszą naszą „małąojczyzną”, dalej jest gmina, powiat, województwo, by mówić o Ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej. Jako mieszkańcy Mielżyna, byli i obecni, powinniśmy być dumni, że tu mieszkamy i żyjemy – dodała Gabriela Szeszycka. Uroczystości Mielżyna rozpoczęła msza św., w której uczestniczyli zaproszeni goście, nie zabrakło burmistrza Mariana Gadzińskiego, włodarza Witkowa wraz z radnymi Rady Miejskiej Witkowa, przedstawicieli władz powiatu gnieźnieńskiego oraz wojska, którzy pospieszyli z życzeniami. Dodatkowo w czasie świętowania można było posłuchać koncertu Powiatowej Orkiestry Dętej, podziwiać teatr ognia w wykonaniu grupy wojów z Grzybowa, którzy prowadzili też zabawy plebejskie dla najmłodszych. Odbył się również konkurs plastyczny. Pierwsze miejsce zajął Klaudiusz Tyczka (grupa młodsza) i Marta Stefankiewicz (grupa starsza). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotograficzna, którą przygotował Adam Kowalski, radny Rady Miejskiej Witkowa i zarazem mieszkaniec wsi, który wykorzystał zdjęcia przyniesione z prywatnych archiwów domowych. Spory wkład w organizację spotkania miał także samorząd gminy i miasta Witkowo, ufundował bowiem tablicę zawierającą mapę sołectwa i historię, która została umieszczona na mielżyńskim rynku; Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zasponsorowało występ Powiatowej Orkiestry Dętej, Koło Gospodyń Wiejskich w Mielżynie przygotowało poczęstunek dla gości i mieszkańców. Marian Łukowski, mieszkaniec wsi i zarazem dyrektor witkowskiego gimnazjum przygotował i udostępnił materiały do tablicy informacyjnej o Mielżynie, Mirosław Olejniczak pomógł w przygotowaniu treści broszury, a Honorata Gola stworzyła do niej grafikę. Ponadto niezawodna OSP Mielżyn przygotowała pomoc techniczną, natomiast finansowo imprezę wsparli: ks. Sławomir Zadłużny, Anna Mizera, Monika Andrzejaszek, Janina Wędzikowska, Zakład Gospodarki Komunalnej w Witkowie i Rada Sołecka.
EWA SOCHA