Shadow

Symboliczne 10 złotych za pobyt w Senior+

– Dajemy fajną ofertę dla seniorów, to dlaczego zatem jest tak mało chętnych? Myślałem, że będzie taka sytuacja, że będzie pani siedziała zarzucona wnioskami i będzie miała problem z selekcją kogo przyjąć, a kogo skreślić z listy – mówił Benedykt Nitka, przewodniczący rady miejskiej. – Panie przewodniczący, ja też tak myślałam. Rodzi się to w bólach, nie wiem dlaczego. Ale myślę, że to się zmieni – mówiła Lucyna Buzała, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie.
W środę, 29 stycznia na sesji Rady Miejskiej Trzemeszna radni przyjęli nową uchwałę dotyczącą opłaty za miesięczny pobyt w Domu Senior+.Placówka ta rozpoczęła swoje funkcjonowanie z początkiem roku, jest przeznaczona dla 20 osób. Jednak dość długo do Senior + uczęszczało tylko dwoje podopiecznych. W dniu sesji było ich sześcioro. W listopadzie radni przyjęli już uchwałę dotyczącą takiej opłaty. Przewiduje ona kwotę w zależności od dochodów podopiecznego i tego, czy jest osobą samotną czy też nie (rozpiętość od 50 zł do 400 zł). Z opłaty zwolnione są tylko osoby, które nie przekraczają obowiązującego kryterium dochodowego według ustawy o pomocy społecznej. Aby zachęcić seniorów do skorzystania z oferty Lucyna Buzała przygotowała projekt uchwały zatwierdzający stawkę miesięczną za pobyt w Domu Senior+w wysokości 10 zł dla wszystkich pensjonariuszy. Ma ona obowiązywać od lutego do końca 2020 roku.
Radny Daniel Bisikiewicz prosił dyrektor OPS, aby jeśli rada miejska zaakceptuje ten projekt, ogłosić to poprzez obwieszczenia wywieszone w zwyczajowych miejscach do tego przeznaczonych. – Nie wszyscy seniorzy są biegli w mediach społecznościowych czy internecie – mówił D. Bisikiewicz. Radny wskazywał, że może wcześniej nie było zbyt szerokiej informacji dla seniorów o całym projekcie. Lucyna Buzała przekonywała, że cały czas OPS prowadzi akcję nagłaśniającą projekt Senior +. – Moi pracownicy chodzą po mieszkaniach, namawiają ludzi. Muszę powiedzieć, że przez ten Dom Senior+ przewinęło się wiele osób zainteresowanych. Przychodzą, oglądają, jednak gdy dochodzi do opłat biorą druki i przeważnie nie wracają. Zaczęliśmy od dwóch osób, w tej chwili jest ich sześć. Są już kolejne wnioski. Te osoby, które korzystają Semior+i z którymi rozmawiałam są bardzo zadowolone. To są osoby i z miasta, i z terenów wiejskich – mówiła L. Buzała.
Być może już wkrótce problem odpłatności zostanie zupełnie rozwiązany. L. Buzała poinformowała, że gmina ubiega się o dodatkowe środki na funkcjonowanie Senior+, wniosek ten będzie rozpatrzony z końcem marca. Chodzi o kwotę 300 złotych na miesiąc na osobę. – Wtedy będzie to dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego i wówczas odpłatności pobierać nie będziemy – mówiła dyrektor OPS. Benedykt Nitka, przewodniczący rady pytał, czy w budżecie miasta i gminy są pieniądze na utrzymanie Domu Seniora+, skoro będzie zmniejszona stawka za pobyt. – Żeby nie zaskoczyła nas sytuacja, iż będzie trzeba dołożyć – mówił B. Nitka. L. Buzała wyjaśniała, że w tej chwili osoby, które przebywają w Domu, zgodnie z uchwaloną tabelą opłat w listopadzie płacą 100 zł miesięcznie. Tłumaczyła, że skoro docelowo z tej placówki korzystać ma 20 osób, to przy odpłatności 100 zł na miesiąc by była to kwota 2 ty. zł miesięcznie. – Przy opłacie 10 złotych będzie to 200 zł, czyli to daje 1800 zł różnicy miesięcznie. Uważam, że to nie jest aż tak duża kwota nie do przeskoczenia. Gdy procedowaliśmy nad budżetem środki na funkcjonowanie Senior + zostały zapisane. Chociaż ja nie mogę złożyć deklaracji, że do końca roku nie będziemy państwa o coś prosili, bo już dochodzą pewne rzeczy. My na razie o pieniądze nie prosimy, bo jest początek roku i pieniądze są – zastrzegała L. Buzała.
B. Nitka podkreślił, że nie jest negatywnie nastawiony do obniżenia opłaty, ale chce po prostu, aby radni nie byli zaskakiwani ewentualnymi dodatkowymi kosztami. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna podkreślał, że gmina zapewniła w swoim budżecie po stronie wydatków środki na funkcjonowanie Senior+. – To są środki niezależne od wpływów od pensjonariuszy obiektu.My próbujemy pozyskać środki z dwóch źródeł, czyli z drugiego etapu programu rządowego i to jest rzeczywiście 300 zł na osobę. Drugie źródło to program w ramach „usług społecznych”. To są duże kwoty i to powinno pokryć funkcjonowanie tego Domu – mówił D. Jankowski. Wiceburmistrz wskazywał, że koszty funkcjonowania Domu w styczniu będą mniejsze od szacowanych z uwagi na mniejszą ilość posiłków. Zapewniał, że budżet jest tak skonstruowany, aby zapewnić funkcjonowanie Senior+ niezależne od opłat uczestników zajęć.
– To dlaczego nie ma chętnych, zastanówmy się nad tym? Dajemy bardzo fajny program w wyremontowanym miejscu, gdzie można skorzystać z różnych usług, zajęć terapeutycznych, jest wyżywienie. Dlaczego zatem jest tak mało chętnych? Myślałem, że będzie taka sytuacja, że będzie pani siedziała zarzucona wnioskami i będzie miała problem z selekcją – mówił B. Nitka. – Ja sama też tak myślałam – przyznała L. Buzała. Wskazywała jednak, że przy uruchomieniu Środowiskowego Domu Samopomocy także była podobna sytuacja. Początkowo było tam 12 osób, teraz są 44 osoby. – Rodzi się to w bólach, nie wiem dlaczego. Pojawiły się informacje, że Dom jest czynny od 8 do 16 i w zasadzie 99 procent seniorów zrozumiało, że musi przyjść na 8 i siedzieć do 16. Tymczasem nie jest to prawdą – mówiła. Podkreśliła jednak, że Dom Senior+ jest placówką sformalizowaną i nie można sobie tak po prostu przyjść, wypić kawę, czy zjeść obiad i wyjść. Dla każdego uczestnika zakładana jest dokumentacja,jest plan postępowania, musi być utrzymana ponad 50 procentowa frekwencja.
– Oczywiście rozumiemy to, że ktoś jest chory, wyjeżdża do sanatorium, ale jeżeli ktoś tylko tam przyjdzie i wyjdzie, to nie ma tam racji bytu – mówiła L. Buzała. Dyrektor OPS przyznała, że większość osób myślała, że to będzie dom otwarty i każdy kiedy chce przyjdzie, pogada sobie i wyjdzie. Gdy okazało się, że trzeba wypełnić wniosek, spełnić pewne warunki, czasami przynieść zaświadczenie od lekarza, to już dla wielu osób jest jakaś bariera. Ostatecznie radni jednogłośnie ustalili nową stawkę za miesięczny pobyt w Senior + na kwotę 10 zł.
RENATA PAŁUCKA