Shadow

Symboliczne zawieszenie wiechy na budowie nowej siedziby muzeum

W piątek, 18 września na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach dokonano symbolicznego zawieszenia wiechy na budowie nowej siedziby muzeum. Zakończenie inwestycji planowane jest 15 listopada 2021 roku.
Na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach przy udziale dyrektora prof. Andrzeja Wyrwy, przedstawiciela wykonawcy firmy Spochacz Grzegorza Spochacza, członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusza Mądrowskiego, wójta gminy Łubowo Andrzeja Łozowskiego, pracowników MPP na Lednicy oraz pracowników firmy wykonawczej dokonano symbolicznego zawieszenia wiechy na budowie nowej siedziby muzeum. Tym symbolicznym aktem, jak nakazuje tradycja uhonorowano zespół budowniczych, architekta i pracowników muzeum, którzy w wielkim trudzie od kilku miesięcy pracują nad realizacją zadania.
Tradycja wiechy sięga XIV wieku, a na ziemiach polskich od czasów Kazimierza Wielkiego, który „zastał Polskę drewnianą, a pozostawił murowaną”. Dzięki tej budowie, muzeum będące kustoszem dziedzictwa dynastii piastowskiej, otrzymuje godny tego miejsca obiekt. Wiecha tak jak nakazuje tradycja została „umajona” gałązkami z drzew symbolizujących słowiańskie duchy opiekuńcze, tj. gałązkami z dębu, brzozy, tarniny, głogu i jemioły oraz barwnymi wstążkami. One będą strzegły tego miejsca na wieki. Nowoczesny obiekt pomieści wszystkie biura, pracownie konserwatorskie, archeologiczne oraz stałą ekspozycję muzealną w dużej sali na parterze. Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko – wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. (obk)