Shadow

Symboliczny koniec remontu. Zabytkowa altana oznakowana

A mogło już jej nie być. Altana z lat 20. XX wieku, znajduje się w dawnym Ogrodzie Bractwa Kurkowego we Wrześni, jednak przez lata popadała w zapomnienie, a jej stan był na tyle zły, że groził zawaleniem. Do ratowania zabytku wzywali społecznicy i w końcu udało się ją odrestaurować i zachować dla kolejnych pokoleń.
Teraz oficjalnie jest już oznakowana tabliczką informującą, że mamy do czynienia z obiektem zabytkowym o dużych walorach historycznych. To zwieńczenie prawie pięcioletniej batalii społeczników z Projektu Września. W 2015 roku zaapelowali oni do miasta, by ratowało altanę – świadka wielu wydarzeń w Ogrodzie Bractwa Kurkowego przy ul. Słowackiego. Nie bez trudu, ale udało się. Grunt został przejęty przez gminę Września, a sam obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Pomoc w ratowaniu obiektu miał także Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, wzywając władze miejskie do dokonania niezbędnych prac zabezpieczających obiekt przed dalszą dewastacją.
Ponad rok temu ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wykonano nowe pokrycie dachowe, odnowiono posadzki wewnątrz altany, zabezpieczono i odnowiono elementy z kamienia naturalnego (fundament) oraz wymieniono i naprawiono uszkodzone drewniane elementy konstrukcyjne. W czerwcu altana została oznakowana jako zabytek. – Tabliczka ta jest znakiem informacyjnym umieszczanym na zabytkowych obiektach przez starostę we współpracy z wielkopolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków – informuje Mateusz Maserak ze Starostwa Powiatowego we Wrześni. – Zgodnie z Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021, Starostwo Powiatowe we Wrześni, jako jedno z nielicznych w Wielkopolsce, znakuje zabytki nieruchome w celu dodatkowej ochrony i zabezpieczenia tych cennych dóbr kultury. Od 2015 roku w powiecie wrzesińskim nowe oznakowanie otrzymało ponad 130 obiektów – dodaje. (ak)