Shadow

Szansa dla Powidza


Ostatnie dni września przyniosły ważne informacje mogące mieć kolosalny wpływ na szeroko pojętą przyszłość jeziora Powidzkiego. Na mocy decyzji obecnego dzierżawcy jeziora – Powidzkiego Gospodarstwa Rybackiego „Barakuda” Monika Szymańska, Jerzy Warszawski s.c., w północnej części tego akwenu – Zatoce Anastazewskiej – ma powstać wędkarskie Łowisko Specjalne. Nic w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ten olbrzymi areał wody ma zostać wyłączony niemal całkowicie z komercyjnych odłowów rybackich. Wizjonerska koncepcja gospodarzy tej pięknej wody stwarza kapitalne warunki do jeszcze większego i skuteczniejszego rozwoju turystyki regionu. Wędkarski matecznik szczupaka, jakim może się stać ten akwen, może przyciągnąć nad brzegi jeziora Powidzkiego miłośników połowu ryb nie tylko z naszego regionu czy całego kraju. Olbrzymie toniowe drapieżniki, z których słynie Powidz, mogą być również magnesem dla wędkarzy z innych państw Europy. W dniu 30 września grupa pasjonatów i miłośników jeziora Powidzkiego spotkała się w gościnnych progach Hotelu Moran w celu powołania do życia Stowarzyszenia „Wędkarski Powiedz”. Celem i misją nowo powołanej do życia organizacji jest wypracowanie współpracy i pomoc w realizacji Łowiska Specjalnego. Stowarzyszenie, jako siła napędowa w tym procesie zmian, będzie odpowiedzialne za wypracowanie nowych zasad i kształtowanie wizerunku nowego modelu zarządzania zasobami jeziora. Poza pracą na rzecz promocji walorów wędkarsko-rekreacyjnych regionu, w planach stowarzyszenia jest również stymulowanie działań na rzecz ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa, współpracy z instytucjami samorządowymi oraz walka z kłusownictwem.