Shadow

„Szarak” ma już 70 lat

Mszą świętą w kościele parafialnym w Modliszewku, którą odprawił ksiądz Andrzej Janchowski, proboszcz tej parafii, świętowano 70-lecia powstania Koła Łowieckiego nr 62 „Szarak” w Gnieźnie. Następnie obchody jubileuszu przeniosły się do Motelu Słowianin, gdzie przed wejściem nie tylko myśliwi tego koła, ale również zaproszeni goście postanowili zrobić sobie pamiątkową fotografię.
Uroczystość rozpoczęto od powitania przybyłych na ten zacny jubileusz, a prezes „Szaraka” Jerzy Modrzejewski zapoznał przybyłych z historią i osiągnięciami tego koła. Na jubileusz dotarli między innymi członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej: Leopold Bartkowski oraz Stefan Feder, następnie Henryk Gąsiorowski z Zarządu Okręgowego w Poznaniu, prezydent Gniezna Tomasz Budasz, przedstawiciele starostwa z wicestarostą Jerzym Berlikiem, wójt gminy Gniezno Włodzimierz Leman, prezesi zaprzyjaźnionych kół, przedstawiciele placówek oświatowych, Nadleśnictwa Gniezno, darczyńcy oraz ci, najważniejsi – myśliwi „Szaraka”. – Historia naszego koła rozpoczęła się w 1947 roku, a rok 2017 jest dla nas szczególny, gdyż obchodzimy 70 lat naszej działalności. Jesteśmy w przededniu obchodów 95. rocznicy powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Łowiectwo to szczególna dziedzina życia społecznego, bowiem łączy w sobie w sposób harmonijny przyrodę i wykonywanie gospodarki łowieckiej. Zadania gospodarcze myśliwi naszego koła wykonują zgodnie z przepisami prawnymi, statutowymi, regulaminowymi oraz w oparciu o tradycję, obyczaje i etykę łowiecką. Myśliwi nie tylko zajmują się gospodarką łowiecką, ale również wiele pracy wykonują na rzecz środowiska przyrodniczego – podkreślił prezes koła, łowczy rejonowy J. Modrzejewski i wskazał na dobrą współpracę z placówkami oświatowymi, nadleśnictwem oraz samorządami – powiatowym i gminy Gniezno. Piątkowa uroczystość, 22 września dała okazję do wspomnień, ale i pochwalenia się dokonaniami. Jak stwierdził prezes „Szaraka”, koło to realizuje zdania w dwóch obwodach: leśnym – ponad 3500 hektarów i polnym – ponad 4400 hektarów. Obecnie w kole jest 47 myśliwych. Od 1995 roku do obwodów wpuszczanych jest corocznie około 100 bażantów, a od 2005 roku rozpoczęto zasiedlanie kuropatwą. Koło pozyskuje rocznie około 250 sztuk zwierzyny grubej i około 100 sztuk drapieżników. Podczas jubileuszu wspomniano także tych myśliwych koła, których nie ma już wśród nas. Nie zabrakło podziękowań i wyróżnień. Leopold Bartkowski, Stefan Feder oraz Henryk Gąsiorowski wręczyli medale. Otrzymali je: Robert Wdowczyk i Stanisław Owczarzak – Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Zdzisław Sinecki i Mieczysław Stachowiak – Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, Agnieszka Foerster, Robert Neneman, Wiesław Pokorski i Mieczysław Woźniak – Wielkopolski Medal Zasługi Łowieckiej. Później przyszedł czas na wystąpienia gości, wręczanie upominków i listów gratulacyjnych. Była też wspólna biesiada i zabawa taneczna przy muzyce „na żywo”.
JAROSŁAW WALERCZAK