Shadow

Szczególne zasługi sołtysów

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, do witkowskiego magistratu Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo zaprosił gospodarzy sołectw i zarządów osiedli, by wspólnie z nimi uczcić ich dzień i docenić trudną pracę sołtysa. Spotkanie stało się także okazją do uhonorowania wyróżniających się w swoich działaniach sołtysów gminy i miasta Witkowo Statuetką Rycerza Wita, które przyznaje burmistrz.
Wyróżnienie w postaci statuetki wręczane jest za szczególne zasługi społeczne, a otrzymali je: Janina Wędzikowska – sołtys sołectwa Mąkownica i Jerzy Nowak, przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 w Witkowie. Marian Gadziński składając włodarzom wsi życzenia m.in. powiedział. – Pracujecie na rzecz samorządu. Pełnicie bardzo ważną rolę w gminie, jesteście przedłużeniem mojej funkcji w swoich sołectwach. Współpraca ta jest dla mnie bardzo ważna. Szacunek i podziękowanie należy się wam również od mieszkańców wsi, bo każdego dnia staracie się rozwiązywać ich problemy. W spotkaniu uczestniczyli także: Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie, Halina Rzepecka, skarbnik gminy i miasta Witkowo, Alicja Wentland, sekretarz witkowskiego samorządu, Anita Szykowna, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Słupcy oraz Łukasz Klimczak, pracownik prewencji tej placówki. Stanisław Kozłowski, inspektor obrony cywilnej witkowskiego samorządu przeprowadził szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na temat: „Rola i zadania sołtysów w realizacji zadań z zakresu powszechnej samoobrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych na terenie Gminy i Miasta Witkowo zgodnie z aktualnymi obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami”. Anita Szykowna podziękowała za uczestnictwo w naradzie składając sołtysom życzenia z okazji ich święta. Był czas na rozmowy przy kawie i pysznym cieście oraz spotkanie integracyjne, które kontynuowano w pobliskiej restauracji.
EWA SOCHA