Shadow

Szczególnie zasłużeni mieszkańcy gminy Witkowo

Statuetki rycerza Wita trafiły do kolejnych osób podczas sesji Rady Miejskiej, 20 maja. Wręczył je Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo oraz Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza i Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej Witkowa.
Nagrodę przyznaje się za osiągnięcia w działalności społecznej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej i sportowej. Statuetkę Rycerza Wita otrzymują zarówno szczególnie zasłużeni mieszkańcy gminy Witkowo, organizacje, jak i osoby, które nie są mieszkańcami witkowskiej społeczności. Tym razem do grona 52 osób i organizacji, które w ostatnich sześciu latach otrzymały wyróżnienie dołączyli kolejni mieszkańcy gminy: Gizela Grzesiak-Zakrzewicka, Janusz Tomczak, Michał Majchrzak oraz Kazimierz Zamiar.
Gizela Grzesiak-Zakrzewicka to między innymi długoletni pedagog szkolny i dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Witkowie. Pełniła funkcję Inspektora Oświaty i Wychowania na terenie Gminy Witkowo. Swoją pracę wykonywała z wielkim zaangażowaniem i sumiennością oraz daleko idącą odpowiedzialnością. Dbała o wysoką jakość nauczania i wychowania. Stworzyła pełną dokumentację dotyczącą bezpieczeństwa wszystkich podmiotów w placówkach oświatowych. Prowadziła samokształceniowe spotkania z młodymi nauczycielami oraz akcję dla dzieci i młodzieży. Na szczególną uwagę zasługuje fakt opracowania pełnej dokumentacji dotyczącej rodzin zastępczych. Była współtwórcą Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupcy, gdzie pełniła funkcję starszego wizytatora. Została wyróżniona wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi i państwowymi. Dbała o wysoki poziom doskonalenia kwalifikacji kadry kierowniczej podległych jej szkół. Wysoki poziom oświaty na terenie gminy i miasta Witkowo to między innymi zasługa i zaangażowanie Gizeli Grzesiak-Zakrzewickiej.
Michał Majchrzak uratował życie sąsiadowi. Przejaw prawdziwej troski ze strony najbliższej osoby, splot pewnych wydarzeń i decyzji oraz czujność strażaka ochotnika sprawiły, że witkowianinowi w średnim wieku dane jeszcze będzie cieszyć się życiem.Michał Majchrzak szykował się właśnie do pracy. Przez uchylone okno usłyszał kilka głośnych zdań wypowiadanych przez zdenerwowaną kobietę. Od razu zrozumiał, że coś jest nie tak. Gdy padły słowa „to prawdopodobnie zawał” szybko wybiegł na ulicę. Michał Majchrzak na co dzień jest strażakiem OSP w Witkowie. Doświadczony strażak ochotnik wiedział jak się ma zachować, bo już nie raz brał udział w akcjach ratowniczych. Jego staż w OSP wynosi 27 lat. Tym razem musiał radzić sobie sam, bez sprzętu i wsparcia kolegów, ale poradził sobie doskonale. Przede wszystkim jego czujność i szybka reakcja sprawiły, że sąsiad, który miał zawał serca przeżył. W przypadku zawału, o życiu decydują czasem nawet sekundy. Pan Michał zasłużył niewątpliwie na miano bohatera.
Kazimierz Zamiar to długoletni prezes i członek Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Witkowie, prowadzący działalność w branży handlowo-usługowej. Pomaga samorządowi przy organizowaniu różnych przedsięwzięć kulturalnych. Przykładem takiej współpracy mogą być m.in. uroczystości patriotyczne.
Janusz Tomczak, to prezes spółki z o.o. „Kos-Pol” w Kołaczkowie. Prowadzi działalność rolniczą. Jego praca w rolnictwie jest przykładem wielkopolskiej gospodarności i osobistego zaangażowania w rozwój firmy. Ponadto pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej w Witkowie. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie oraz prezesem Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Koninie, członkiem Koła Łowieckiego „Krzyżówka”. Współpracuje z samorządem przy organizowaniu dożynek gminnych, wizyt gości z zaprzyjaźnionej niemieckiej Gminy Am Dobrock.
Wcześniej Statuetkę Rycerza Wita otrzymali: Hubert Borys, Marian Gadziński, Honorata Glanc, ks. Stanisław Goc, Krystyna Jakimowicz, Grzegorz Kaźmierczak, Adam Kwapich, Bogusław Mołodecki, Zenon Mietlicki, Henryk Mucha, śp Krzysztof Musidlak, Anna Pawluk, Adolf Pławczyk, Franciszek Popek, Ludwik Rajzel, Jan Szturomski, Wiesław Wojtyra, Adam Zdzuj, 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, Tadeusz Janas, Tomasz Majchrzak, Wiesława Anna Papiewska, Teresa Szkudlarek, Mieczysława Bytner, Franciszek Kozanecki, Eugeniusz Czaplicki, Krzysztof Bykowski, Michał Balcerowski, Stanisław Skweres, Stanisław Janas, Henryk Szymański, Paweł Piniarski, Karl-Heinz Linck, Marian Walczak, Ireneusz Kwapich, Zenon Burchardt, Włodzimierz Walczak, Grażyna Pilaczyńska, Barbara Nowaczyk, Marian Marciniak, Jan Orchowski, Katarzyna Wieczorek, Michał Bocheński, Janina Wędzikowska, Jerzy Nowak, Edmund Rybarczyk, Ryszard Nowakowski, Tomasz Przychodzki, Roman Rolewicz.
EWA SOCHA