Shadow

Sześćdziesiąt lat parafii pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana

Wierni z terenu parafii wraz z Prymasem Polski oraz telewidzami z całego świata wspólną modlitwą dziękowali za 60 lat istnienia parafii, która jako pierwsza w Gnieźnie po II wojnie światowej, obdarowana została własną świątynią.
Parafia pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana została utworzona 2 lutego 1957 roku przez Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców południowych osiedli miasta, domagających się opieki duchowej i utworzenia wspólnoty parafialnej. Pierwszym proboszczem parafii został mianowany ks. dr Stanisław Sobczak, wielce zasłużony profesor gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Początkowo wierni spotykali się w utworzonej kaplicy, w jednym z poniemieckich budynków jenieckiego obozu na os. Grunwaldzkim. – Wymowne jest to, że mieszkańcy nowej parafii fakt jej powstania i swego nowego pasterza przyjęli z entuzjazmem – przypomniał początki parafii jej dzisiejszy proboszcz, ks. dr Andrzej Grzelak. – Zachowane kroniki potwierdzają, że życie parafialne przez wiele lat było niezwykle bogate. Inaczej było w przypadku budowy upragnionej i wymarzonej świątyni. Zgodę na jej budowę, po przezwyciężeniu wielu trudności, wydano dopiero po ponad 14 latach, w 1974 roku – dodał. Trwająca sześć lat budowa kościoła przy ulicy 28 Grudnia zakończyła się 7 października 1980 roku uroczystą konsekracją, której przewodniczył ks. kardynał Stefan Wyszyński. Był to pierwszy i jak dotąd jedyny przypadek w historii gnieźnieńskiej archidiecezji, kiedy kard. Stefan Wyszyński towarzyszył parafii – od jej erygowania, do konsekracji świątyni. Wspomniana konsekracja była także ostatnią, której za swojego życia dokonał Prymas Tysiąclecia. Monumentalny obiekt z dachem przypominającym statek, co symbolicznie wskazuje na tajemnicę Kościoła, który poprzez burzliwe dzieje świata prowadzi wiernych do portu zbawienia, mogli podziwiać także widzowie na całym świecie, gdyż uroczystą mszę transmitowała TV Polonia. Dziękując za sześć dekad istnienia parafii, przewodniczący mszy abp Wojciech Polak, prymas Polski, zwrócił się do wiernych zgromadzonych w świątyni, oddając głębokie uszanowanie, do pracy jaką włożył dla parafii ks. kardynał. – Parafia swoje początki zawdzięcza odważnej decyzji Prymasa Tysiąclecia. On ją bowiem swym dekretem, w styczniu 1957 roku ustanowił. On w szczególny sposób zabiegał, by ta właśnie część Gniezna została objęta bezpośrednią troską i opieką duszpasterską. On też po wielu staraniach pierwszego proboszcza ks. dr Stanisława Sobczaka, błogosławił rozpoczęcie w 1974 roku budowy kościoła. On też uświęcił i wmurował kamień węgielny, który został wyjęty z fundamentu Bazyliki Prymasowskiej i on osobiście w październiku 1980 roku dokonał konsekracji tej świątyni – przypomniał. – Trudno po latach dociekać, czy myślał o waszej parafii, gdy otwierając w 1980 roku drugi synod archidiecezji gnieźnieńskiej mówił, „że wołać będziemy, abyśmy w ten sposób tworzyli prawdziwą wspólnotę ducha, umysłu, woli i serca, aby każdy z nas stanowił jedno z Chrystusem, aby ta nasza jedność z nim udzielała się również rodzinie, tak, aby wszyscy byli jedno; ażeby przez różne pomoce, które niesie Kościół, każda wspólnota parafialna tworzyła jedno w Chrystusie”. Tak bliska obecność Prymasa Tysiąclecia w dziejach i historii waszej parafii stanowi niewątpliwie przypomnienie tego związku, jaki każda nasza parafia, również wasza, posiada z całym naszym Świętowojciechowym Kościołem – dodał ks. prymas.
Abp Wojciech Polak, mówił także w trakcie homilii o roli, jaką każdy pojedynczy członek wspólnoty parafialnej ma do spełnienia. – Jeśli właśnie tutaj, jeśli w tej wspólnocie, która idzie razem przez te ostatnie sześćdziesiąt lat doświadczyliście już, przez słuchanie Słowa Bożego, przez życie sakramentami, przez wspólnotę Ludu Bożego, którą stanowicie poznania Chrystusa, spotkania go i zafascynowania tym, kim jest i co dla nas uczynił i wciąż czyni, trzeba teraz wielkodusznie i odważnie z tym właśnie doświadczeniem wiary pójść do innych. Iść tutaj, na tym osiedlu do naszych sióstr i braci. Iść na ulicach naszego świętowojciechowego miasta. Iść i mówić, jak mówił nam dziś święty Paweł, „/że Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla ich dobra/” – zakończył cytatem. Na radosną, jubileuszową uroczystość, która miała miejsce 30 lipca, przybyli także przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, oraz gnieźnieńscy kapłani z kanonikami Kapituły Prymasowskiej na czele. ALEKSANDER KARWOWSKI