Shadow

Szkoła Podstawowa w Dębnicy otrzymała patrona

Pod koniec roku szkolnego 2023/2024 Szkoła Podstawowa w Dębnicy (gmina Kłecko) otrzymała imię płka pil. Wiktora Pniewskiego, rodowitego kłecczanina, powstańca wielkopolskiego, uczestnika walk niepodległościowych zasłużonego dla rozwoju polskiego lotnictwa wojskowego.
Wniosek o nadanie Szkole Podstawowej w Dębnicy imienia płk pil. Wiktora Pniewskiego został skierowany do organu prowadzącego 10 lutego 2022 r. przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. Same przygotowania społeczności szkolnej w Dębnicy do uroczystości trwały ponad rok: uczniowie odwiedzili m.in. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie, Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz 33. Bazę Lotnictwa Transportowego w Powidzu noszącą imię płka pil. Wiktora Pniewskiego. W trakcie przygotowań dzieci i młodzież poznawali nie tylko postać swojego patrona, ale także poszerzali swoją wiedzę na temat lotnictwa.
Uroczystość nadania imienia placówce oświatowej w Dębnicy odbyła się 23 czerwca. Rozpoczęto polonezem w wykonaniu wszystkich uczniów dębnickiej szkoły, następnie odśpiewano hymn państwowy przy akompaniamencie kwintetu instrumentów dętych, Capella Zamku Rydzyńskiego, który towarzyszył muzycznie podczas całego wydarzenia, a na koniec uroczystości dał koncert muzyki wojskowej i rozrywkowej. Przybyłych gości powitał Adam Serwatka, burmistrz gminy Kłecko oraz Katarzyna Grabiasz – Mosiek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębnicy. W tym wyjątkowym dniu społeczności Szkoły Podstawowej w Dębnicy towarzyszyli m.in. parlamentarzyści Zbigniew Dolata i Tadeusz Tomaszewski, Łukasz Grabowski -radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Robert Gaweł – wielkopolski kurator oświaty, ks. bp Radosław Orchowicz, Mariusz Mądrowski – członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, ppłk pil. Marcin Konończuk – przedstawiciel 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, seniorzy lotnictwa na czele z gen. dr Stefanem Czmurem, przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni, sołtysi, rodzice, członkowie rodziny W. Pniewskiwgo oraz zaproszeni goście.
Michał Stosio, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kłecko odczytał treść uchwały nadającej szkole w Dębnicy imię płka pil. Wiktora Pniewskiego. Po odczytaniu uchwały rozpoczął się ceremoniał przekazania sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców pani dyrektor, a następnie pocztowi sztandarowemu. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. bp Radosław Orchowicz. Otrzymanie sztandaru było możliwe dzięki hojności wielu sponsorów, wśród których znaleźli się rodzice uczniów, lokalni przedsiębiorcy, stowarzyszenia oraz radni. W części artystycznej uczniowie przygotowali m.in. biało-czerwony układ choreograficzny, przedstawienie o porcie lotniczym na Ławicy oraz okolicznościowe wiersze i piosenki. Po zakończonych występach przyszedł czas na odsłonięcie muralu poświęconego postaci płka pil. Wiktora Pniewskiego. Uroczystość uświetniła swoją obecnością Grupa Rekonstrukcji Historycznej Bellum, która przygotowała namiot powstańczy, prezentując umundurowanie i repliki uzbrojenia używane podczas powstania wielkopolskiego. Na wszystkich uczestników także czekał ciepły posiłek oraz słodkości przygotowane przez KGW Dębniczanki, Klub Seniora w Działyniu, Sołectwo Działyń, KGW Działynianki, KGW Gorzuchowianki, Sołectwo Brzozogaj oraz Pruchnowo. (oks)
Fot. Urząd Gminy Kłecko