Shadow

Szkoła Podstawowa w Sławnie z wyjątkowym patronem

Ponad stuletnia szkoła w Sławnie ma od 19 marca swojego patrona – wybitnego patriotę, budowniczego, przez 30 lat proboszcza tutejszej parafii ks. Józefa Radońskiego. Społeczność Sławna i szkoły nie kryje zadowolenia, że to właśnie pamięć o ks. Radońskim, którego ślady działalności upiększają wieś do dziś, będzie od teraz wzorem do naśladowania dla kolejnych uczniów opuszczających mury placówki.
Ksiądz Józef Radoński zapisał się w historii Sławna jako sprawny organizator życia społecznego i duchowego we wsi i okolicy, niestrudzony budowniczy, który rozbudował i upiększył kościół parafialny, zmodernizowała zrujnowaną plebanię, uporządkował cmentarz grzebalny i ratował znajdującą się na nim kaplicę. Dzięki jego zaangażowaniu te zabytki cieszą kolejne pokolenia do dziś i świadczą o istotnej roli księdza w lokalnej społeczności. Choć sam pochodził spod Kcyni, to swoje życie splątał z ziemią gnieźnieńską i Sławnem, gdzie pełnił posługę do czasu przejścia na emeryturę w 1932 roku. Zmarł cztery lata później. W swoim życiu i działalności brał udział m.in. w powstaniu wielkopolskim, próbował także pójść na wojnę z bolszewikami, został uhonorowany przez prymasa Augusta Hlonda tytułem Radcy duchownego. – Przymierzaliśmy się od lat do nadania imienia szkole i udało nam się urealnić te plany w roku 2015. Wówczas dzięki uchwale Rady Gminy Kiszkowo otrzymaliśmy zgodę na wszczęcie procedury i działań wokół tematu nadania szkole imienia – nie kryje radości tuż po odsłonięciu pamiątkowej tablicy traktującej o patronie Katarzyna Kubacka, dyrektor szkoły. Uroczystemu nadaniu imienia szkole towarzyszyła msza święta, po której młodzież i dzieci wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi udali się na cmentarz, by przy pięknym pomniku patrona szkoły w chwili skupienia modlitwą podziękować mu za jego świadectwo. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy zebrani goście udali się na uroczystą akademię przygotowaną przez dzieci i grono pedagogiczne, a wśród rozmów kuluarowych towarzyszących uroczystości dało się odczuć dumę, że patronem szkoły została osoba z lokalnej społeczności. – Był to wielki człowiek, społecznik, patriota, a Sławno dzięki temu, że miał żyłkę architekta – nawet studiował ten kierunek w Berlinie, ale zaprzestał studiów, gdy poczuł powołanie – swoje umiejętności wykorzystał właśnie u nas, nadając piękną szatę miejscowości Sławno – nie kryje dumy dyrektor szkoły. Jak ważna była działalność patrona szkoły najprościej świadczyć może młodym uczniom widok, który zastają codziennie w drodze do szkoły, gdyż jej mury znajdują się dokładnie naprzeciwko przebudowanego czynem ks. Radońskiego kościoła parafialnego. ALEKSANDER KARWOWSKI