Shadow

Szkoła w Dębnicy na finiszu prac

Burmistrz Gminy Kłecko Adam Serwatka wraz ze skarbnikiem gminy Ireną Czajką podpisali 4 lipca umowę na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy. Wykonawcą tego zadania, została wybrana firma TADEX Tadeusz Miękiszak z Gniezna.
Realizacja prac termomodernizacyjnych dotyczyć będzie starszej części budynku szkolnego i polegać będzie na dokonaniu ocieplenia elewacji wraz z wymianą drzwi zewnętrznych oraz starych okien drewnianych. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniesie 171 909,07 złotych. W najbliższych dniach ruszy również remont pomieszczeń w starym budynku szkolnym w Dębnicy, tj. sali lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych szkoły. Prace w starym budynku zbiegną się w czasie z kończącymi się pracami związanymi z rozbudową szkoły i budową sali sportowej. Już za kilka tygodni do użytku oddana zostanie nowa część budynku szkolnego, a w niej 4 specjalistyczne, doskonale wyposażone pracownie (komputerowa, językowa, matematyczna, przyrodnicza) oraz nowoczesna sala sportowa z widownią. Od września w nowych pomieszczeniach naukę rozpoczną dzieci, które przez ostatni rok szkolny, w okresie budowy nowego budynku szkolnego, korzystały z pomieszczeń szkoły podstawowej w Kłecku. To one najbardziej nie mogą doczekać się otwarcia nowej szkoły. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie środki zewnętrzne. Na rozbudowę szkoły i budowę sali sportowej Gmina Kłecko pozyskała dotację z funduszy Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie 4 mln zł. (ojw)