Shadow

Szkoła w Zdziechowie stypendystą fundacji Carla Orffa

Carl Orff (1895-1982) to niemiecki kompozytor i twórca metodyki muzyki, według której każdemu dziecku bez względu na predyspozycje, tworzenie muzyki ma: sprawiać radość, rozwijać, uczyć i budzić wiarę we własne możliwości. Metoda ta oparta jest na trzech elementach, czyli śpiewie, grze na instrumentach i ruchu.
**Aby w pełni propagować tę metodę w szkołach podstawowych nie wystarczy posiadać wiedzę, ale potrzebne jest kosztowne instrumentarium, dostosowane do możliwości dzieci. Profesjonalne instrumenty, to koszt 1200, 3000, a nawet 4000 zł za instrument. Kwotę na tak drogie instrumenty można jednak zdobyć. Przykładem mogą tu być działania i projekty zrealizowane przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. Pierwszy instrument szkoła pozyskała z funduszy zebranych dzięki szkolnemu projektowi ,,O-o-orkiestra!”. W ramach tego projektu, wiosną 2017 roku uczniowie stworzyli prace plastyczne, które zostały wystawione przez Radę Rodziców na sprzedaż podczas Festynu Szkolnego. Za zdobyte pieniądze i przy wsparciu Rady Rodziców udało się zakupić ksylofon altowy, który kosztował 1200 zł. To działanie zainspirowało nauczycieli do dalszych poszukiwań funduszy na zakup instrumentów. Powstał więc kolejny projekt, który zaowocował uzyskaniem stypendium w wysokości 7,5 tys. zł, od niemieckiej fundacji propagującej metodykę Orffa, Carl Orff Stiftung położonej w Dießen am Ammersee. Kwota ta pozwoliła na zakup czterech wspaniałych instrumentów, na których uczniowie mają już możliwość grania. Autorami projektu są: Agnieszka Ciesielska – Pawlak, nauczyciel muzyki, dyrygent chóru Imo Pectore oraz Iwona Zbyszewska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, inicjatorka i koordynator wielu projektów realizowanych w szkole. Nad prawidłowością merytoryczną całego przedsięwzięcia czuwała i koordynowała wszystkie działania Beata Szuszkiewicz, nauczyciel j. niemieckiego. Należy nadmienić, iż instrumenty te użyte będą jako oprawa muzyczna podczas przedstawień teatralnych realizowanych w kwietniu w Zdziechowie i Gnieźnie, pt. „Teatr muzyczny Orffa w naszej szkole – Baśń o królewnie Kaprysce i Królu Drozdobrodym”; celem których będzie szerzenie metody Carla Orffa na terenie gminy i miasta Gniezna. Zdobycie stypendium w Niemczech, to nie jedyny sukces nauczycieli i uczniów szkoły w Zdziechowie. Obecnie w szkole realizowany jest Ogólnopolski Konkurs pt. ,,Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka”, którego finałem będzie wspomniane przedstawienie. Natomiast chór szkolny bierze udział w Ogólnopolskim Programie Chóralnym „Śpiewająca Polska”. (obk)