Shadow

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie przy ul. Słowackiego 16 listopada odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe**adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji i instytucji publicznych zajmujących się wspieraniem III sektora – tworzącego organizacje pozarządowe (non profit) nie nastawione na zysk. Organizatorami spotkania była Powiatowa i Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego, zaś patronat nad szkoleniem sprawowali Starosta Gnieźnieński i Prezydent Miasta Gniezna.
Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia organizatorzy byli zmuszeni zamknąć listę zainteresowanych osób. Spotkanie bardzo dobrze poprowadziła Wioletta Gawrońska z Centrum OPUS z Łodzi, a Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Poznaniu reprezentował Hubert Łaganowski. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach Projektu pn. „Wielkopolska Wiara”, współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.
Tematami przewodnimi spotkania było szczegółowe omówienie poszczególnych modułów przy wypełnianiu oferty na realizację zadania publicznego oraz prawidłowość w wydatkowaniu środków z 1% pozyskanych przez organizacje posiadające status OPP. W szkoleniu dział wzięło 50 uczestników, którzy po jego zakończeniu otrzymali stosowne certyfikaty. Uczestników szkolenia powitał oficjalnie starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński z udziałem gospodarza spotkania dyrektora CKZiU Sylwestra Sip oraz koordynatorów Marii Brykczyńskiej i Stanisława Dolacińskiego. Biorąc pod uwagę bardzo duże zainteresowanie szkoleniem organizatorzy już na wiosnę przyszłego roku planują kolejne z ciekawym programem spotkanie. (oak)