Shadow

Szpital z kolejnym dofinansowaniem!

Już niebawem do Szpitala Pomnika Chrztu Polski w Gnieźnie trafią kolejne środki zewnętrzne. Tym razem gnieźnieńska lecznica otrzyma ponad 5,5 milionów złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa SOR wraz z zakupem wyposażenia i budową lądowiska”. Informację o dofinansowaniu przekazano podczas konferencji prasowej w której uczestniczyli: Krzysztof Bestwina – dyrektor szpitala, Ewa Jachimczyk – zastępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa, Paweł Dopierała – zastępca dyrektora szpitala ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych, Beata Tarczyńska – starosta powiatu gnieźnieńskiego, a także posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Zbigniew Dolata i Witold Czarnecki.
O tym, że wsparcia finansowego w realizacji inwestycji przy ul. 3 Maja dyrekcja gnieźnieńskiej lecznicy upatruje m.in. w sukcesywnym pozyskaniu środków zewnętrznych, informowaliśmy już wielokrotnie. – Jest to inwestycja dosyć trudna, aczkolwiek podjęliśmy decyzję, że będziemy ją naprawiać i kontynuować. Znacząca część jej finansowania będzie pochodziła ze środków Starostwa Powiatowego, natomiast pozostałej części dofinansowania staramy się szukać w źródłach zewnętrznych: w różnego rodzaju projektach unijnych – poinformował dyrektor Krzysztof Bestwina. – Kilka miesięcy temu złożyliśmy obszerny wniosek do Ministerstwa Zdrowia w sprawie pozyskania dofinansowania na modernizację i rozbudowę szpitalnych oddziałów ratunkowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Nasz projekt opiewał na niespełna 7 milionów złotych – dodaje dyrektor szpitala. Finalnie całkowity koszt projektu wyniesie 6 900 000 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania to 5 567 710,61 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę i doposażenie w sprzęt Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (powierzchnia całkowita przebudowy – 754,1 m kw.), a także na budowę lądowiska na budynku D wraz z windą i ciągami komunikacyjnymi. Na liście zakupów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego znalazła się oczywiście aparatura medyczna, m.in. cyfrowy aparat RTG wraz ze stacją technika i 1 detektorem, minimum 24 – rzędowy tomograf komputerowy wraz ze stacją lekarską oraz wstrzykiwaczem kontrastu, łóżka intensywnej terapii, kozetki, stoły zabiegowo – operacyjne, lampy zabiegowo – operacyjne, aparat do znieczuleń, kardiomonitor transportowy, defibrylatory. Realizacja tego projektu ma się zakończyć do końca 2018 roku, czyli niespełna dwa miesiące po planowanym zakończeniu pierwszego etapu rozbudowy gnieźnieńskiej lecznicy. Jednocześnie dyrekcja szpitala już dzisiaj prosi przyszłych pacjentów SOR o wyrozumiałość i cierpliwość. – Prace remontowe będą prowadzone na „żywym organizmie”, czyli my nie zawiesimy działalności SOR na czas tej rozbudowy, w związku z czym należy się liczyć z pewnymi utrudnieniami, które będą w tym okresie przejściowym. Utrudnienia będą dotyczyły również części diagnostycznej, dotyczącej pracowni radiologii. Liczymy na to, że mieszkańcy w oczekiwaniu na poprawę wykażą wyrozumiałość – powiedziała Ewa Jachmiczyk.
Sukcesywnego pozyskiwania środków zewnętrznych dyrekcji szpitala gratulował poseł Witold Czarnecki. – Szeroko rozumiane bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, w tym również i bezpieczeństwo zdrowotne. Cieszę się z tego sukcesu i gratuluję dyrekcji szpitala i pani staroście, ale wiem, że to jest kropla w morzy potrzeb wobec tego co Polska potrzebuje. Jednak stan finansowania służby zdrowia, z którym dzisiaj mamy do czynienia był zaniedbany w poważnym stopniu przez wiele lat, ponieważ politycy poprzedniej kadencji odeszli od polityki profesora Religi, który mówił, że trzeba proces finansowania służby zdrowia bardzo powoli wprowadzać przez osiem lat, zwiększając PKB co roku o 0,25%; od tego pomysłu nasi poprzednicy odeszli. Do tego programu profesora Religi dzisiaj wracamy i chcemy doprowadzić do finansowania na poziomie 6% PKB do 2025 roku. Dzisiaj cieszę się i gratuluję, ale mam tę świadomość, jak wiele jeszcze czeka nas pracy na tym polu – powiedział poseł, dodając, że dużym zaangażowaniem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dyrekcję gnieźnieńskiego szpitala wspiera poseł Zbigniew Dolata. – Pozyskanie tych środków na modernizację SOR i budowę lądowiska jest niezwykle ważne i może tym bardziej warte podkreślenia, że ta kwota dofinansowania jest jedną z najwyższych w skali kraju: jesteśmy w pierwszej dziesiątce wśród 62 projektów, jeśli chodzi o wysokość dofinansowania – podkreślił poseł Zbigniew Dolata. – Ta inwestycja jest największą w historii powiatu gnieźnieńskiego. To jest ponad 61 milionów złotych. Jest to inwestycja, która była zapowiadana w programie Prawa i Sprawiedliwości w 2014 roku i jest ona konsekwentnie realizowana, a warto przypomnieć, że przecież ten szpital miał być już dawno oddany do użytku, gdyby nie zaniechania koalicji poprzednio rządzącej w powiecie gnieźnieńskim, koalicji Platformy i SLD, która zawiesiła rozbudowę szpitala i zwróciła Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego 16 milionów złotych już przyznanej dotacji unijnej, to ten szpital już by stał. Z resztą warto też wspomnieć o tym, że marszałek Marek Woźniak z Platformy Obywatelskiej zabrał 34 miliony złotych, które w ramach projektu OSI miały być przeznaczone na rozbudowę gnieźnieńskiego szpitala. To są kwoty, które by praktycznie pozwoliły zrealizować środkami zewnętrznymi tę wielką inwestycję. Dzisiaj musimy dużym wysiłkiem władz powiatu, szpitala i na szczęście przy wsparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości tę inwestycję realizować. I na pewno ją zrealizujemy – akcentował gnieźnieński parlamentarzysta.
Radości z przyznania szpitalowi kolejnych środków nie kryła starosta Beata Tarczyńska. – Dla mnie jest to niezwykle ważne, że wysiłek powiatowy jest wspierany właśnie środkami zewnętrznymi, ponieważ to umożliwia rozszerzenie, przybliżenie i terminowość zakończenia tej inwestycji – powiedziała starosta, dziękując parlamentarzystom za zaangażowanie i wspieranie działań zarówno Starostwa Powiatowego w Gnieźnie jak i dyrekcji Szpitala Pomnika Chrztu Polski w dążeniu do sukcesywnej realizacji inwestycji.
KINGA STRZELEC