Shadow

Sztandar dla sołtysów

Sołtysi Gminy Trzemeszno celebrowali swoje święto podczas uroczystych obchodów zorganizowanych 3 marca w Gołąbkach. Spotkanie było dobrą okazją między innymi do podsumowania działalności gminnych sołectw na przestrzeni ubiegłego roku oraz określenia planów na przyszłość.
Najważniejszą częścią wydarzenia, było jednak uroczyste nadanie sztandaru dla Koła Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Trzemesznie. Jestem zaszczycony, iż mogę uczestniczyć w tak wyjątkowej uroczystości – mówił Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. – To niezwykle ważna i godna upamiętnienia chwila. Sztandar jest bowiem wyrazem pamięci o bogatej tradycji, historii oraz losach lokalnej wspólnoty. Jest ponadto materialnym symbolem najwyższego szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń. Korzystając z dogodnej okazji, w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, chciałbym przekazać wszystkim Państwu serdeczne słowa podziękowań za podjęcie się odpowiedzialnej roli reprezentantów lokalnej społeczności przed władzami samorządowymi, bądź administracją rządową. Pragnę w tym miejscu podkreślić, iż pełnienie tak zaszczytnej funkcji jest zarówno wyróżnieniem, jak i ogromnym zobowiązaniem wobec osób, obdarzających Państwa społecznym zaufaniem – zaznaczył starosta P. Gruszczyński.
W uznaniu dla wieloletniej działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz aktywizację społeczno-kulturalną mieszkańców gminy Trzemeszno, starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński, uhonorował Medalem Milenium Zjazdu Gnieźnieńskiego Wojciecha Kosińskiego – sołtysa Sołectwa Jastrzębowo oraz Tadeusza Sobeckiego – sołtysa Sołectwa Duszno. Godłem Promocyjnym Rady Powiatu Gnieźnieńskiego uhonorowano Piotra Furche oraz Waldemara Gacę. (inf. prasowa)