Shadow

Sztandar dla strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Mielżynie ma nowy sztandar, który 12 maja był uroczyście poświęcony i przekazany miejscowej jednostce. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Mielżynie, której przewodniczył ks. Sławomir Zadłużny, proboszcz parafii. Następnie przy akompaniamencie orkiestry dętej z OSP Sługocin wszyscy przemaszerowali do remizy strażackiej, gdzie miała miejsce dalsza część spotkania.
Obecnych powitał druh Artur Dobrychłop, prezes mielżyńskiej straży. Wśród gości był m.in. poseł Zbigniew Dolata, druh Eugeniusz Grzeszczak, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP, druh Jacek Kowalski, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Piotr Jóźwik, przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie z radnymi, Andrzej Kwapich, radny rady powiatu gnieźnieńskiego, Mariusz Janowicz, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie, druh Marian Łukowski, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Witkowie, sołtysi z: Mielżyna, Ruchocina, Jaworowa, darczyńcy okolicznościowych „gwoździ”, druhowie zaprzyjaźnionych OSP z: Witkowa, Wiekowa, Ruchocinka, Gorzykowa, Skorzęcina oraz z OSP z Woli Koszuckiej. Ważnym punktem uroczystości było przedstawienie rysu historycznego jednostki w Mielżynie, którego dokonał druh Marian Łukowski. Symbolicznego wbicia „gwoździ” do drzewca i potwierdzenie tego faktu w księdze pamiątkowej dokonali: Marian Gadziński, ks. Sławomir Zadłużny, Roman Walczak i Zbigniew Możejko, mieszkańcy Mielżyna, przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich z Mielżyna, Mirosława i Mariusz Kujawa z Ruchocina, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Witkowie, Łukasz Grabowski, wicedyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Witkowo, Marian Łukowski, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Witkowie oraz przedstawiciele Rady Sołectwa Mielżyn, Kółka Rolniczego w Mielżynie, Teresa i Roman Bociek z Mielżyna oraz Dariusz Kokott z Mielżyna. Ponadto poświęcenia nowego sztandaru dokonał ks. Sławomir Zadłużny, a akt nadania sztandaru odczytał i przekazał Marianowi Gadzińskiemu druh Eugeniusz Grzeszczak. Uroczystość uświetnił występ przygotowany przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Wielkopolskich w Mielżynie. Imprezie towarzyszyła wystawa fotograficzna ukazująca zmiany w OSP Mielżyn na przestrzeni minionych lat. Wystawę przygotował Adam Kowalski, radny Rady Miejskiej Witkowa, pasjonat lokalnej historii i mieszkaniec Mielżyna. (es)