Shadow

Szymon Robaszkiewicz z absolutorium

Choć bez wotum zaufania, to jednak z absolutorium za wykonanie (uchwalonego w poprzedniej kadencji) budżetu gminy za rok 2018. Szymon Robaszkiewicz ze wsparciem gminnej rady, już zapowiada intensywne prace nad nowym budżetem gminy. – Prognoza na przyszłość jest bardzo pozytywna – zapewnia wójt.
Raport o stanie gminy. To pewne novum, które od tej kadencji samorządu musi przygotować wójt i przedstawić go przed oblicze Rady Gminy. Nikt do końca nie wie, jak taki dokument powinien wglądać i co powinien w sobie zawierać. Wiadomo z ustawy, że raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii czy uchwał rady gminy. Reszta to niewiadoma. Po jego przedstawieniu radnym, ci przyznają wójtowi wotum zaufania lub decydują o jego braku. W razie nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w 2 kolejnych latach, rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.
Podczas obrad Rady Gminy Niechanowo 27 czerwca, radni takiego wotum nie przyznali wójtowi Szymonowi Robaszkiewiczowi. Powód? W ocenie radnego Roberta Guziałka, przedstawiony przez wójta raport jest niepełny – Jest bardzo ogólnikowy – zaznacza. – Powinien zawierać dużą ilość informacji o stanie gminy i samej gminie oraz informacje o tym, co się działo w gminie w poprzednim roku, aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać i poznać stan gminy – uzasadniał i wymieniał braki, jakie dokument w jego ocenie posiada. – Te uwagi są cenne, jednak pragnę zaznaczyć, że czas na przygotowanie takiego raportu był bardzo ograniczony. Większość gmin stworzenie takiego raportu zlecała podmiotom zewnętrznym – odpowiedział wójt. Jak dodał, dokument jest ogólnikowy w formie, ale wszelkie dane, które interesują radnych, są do wglądu. Jest tutaj pełna transparentność. Te zapewnienia nie wystarczyły części radnych. Wójt nie otrzymał wotum zaufania. Za wotum głosowało 4 radnych, 5 było przeciw, wstrzymały się 4 osoby.
W następnej kolejności porządku obrad, radni zajęli się wyrażeniem opinii o udzielenie, lub nie, absolutorium wójtowi za wykonanie budżetu w roku 2018. W przypadku, gdy wójt jest pierwszą kadencję, to realizuje budżet przygotowany jeszcze w 2017 roku przez jego poprzednika. Tak też jest i w Niechanowie. W takim przypadku mówi się, że to absolutorium „na zachętę”, bo trudno rozliczać nowego wójta za budżet stworzony przez poprzednika. – Przez ten krótki czas wsłuchiwałem się w potrzeby mieszkańców i wyznaczałem jasny cel, którym jest służenie społeczności i poprawa życia w naszej wspólnocie – zwrócił się przed głosowaniem do radnych Szymon Robaszkiewicz. Absolutorium zostało przyznane, bez sprzeciwu i tylko 4 głosach wstrzymujących.
– Wiele rzeczy i spraw, które przejąłem po poprzedniku nie miało pokrycia w budżecie – mówił po udzieleniu mu absolutorium wójt. – Realizacja takich rzeczy jest bardzo ciężka. Jest to mandat zaufania na przyszłość i zrobię wszystko, by w przyszłości wyprostować te sprawy – wspomina wójt swoje zmagania z budżetem poprzednika. Teraz czas na stworzenie własnego budżetu na rok 2020. Wyzwań jest sporo jak przyznaje S. Robaszkiewicz. – Bez rozliczenia tych wielomilionowych inwestycji będzie trudno. Troszeczkę zwolnimy, ale prognoza na przyszłość jest bardzo pozytywna, choćby z uwagi np. przejęcia i rozwoju wodociągów. Idziemy sukcesywnie do przodu – zapewnienia wójt. Po głosowaniu z gratulacjami do Szymona Robaszkiewicza pospieszyli radni (także opozycyjni), sołtysi i mieszkańcy gminy. Od dnia sesji rozpoczyna się intensywna praca nad nowym – już w pełni autorskim – budżetem gminy. ALEKSANDER KARWOWSKI