Shadow

Ta sesja długo pozostanie we mnie…

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia, 30 kwietnia, pierwszy raz w historii powiatu radni nie zasiedli do obrad Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sali sesyjnej. Samorządowcy po raz pierwszy wypowiedzieli się w kwestiach projektów poszczególnych uchwał przez internet, będąc we własnych domach. Całość posiedzenia ruszyła z godzinnym poślizgiem.
Taka sesja nie wydarzyła się o tej pory w historii powiatu gnieźnieńskiego. To pierwsze takie obrady. Firma, która przygotowywała od strony technicznej czwartkowe posiedzenie obsługuje 250 podmiotów i jednostek samorządowych w kraju, przyznała, że nie wszyscy mają, tak rozbudowany system, jak powiat gnieźnieński. Musiała być dopilnowana strona formalnoprawna, czyli chociażby głosownia. Często skupiamy się na tym co dzisiaj, ja patrzę dalej, by nikt nie podważył poprawności głosowania, by nikt nie podważył, że te uchwały zaistniały w obrocie prawnym. Nie wyobrażam sobie, by za rok otrzymać pismo wzywające nas do korekty wydatków poniesionych już po tej sesji. Ta sesja z jednej strony to znak czasów, z drugiej trudno prowadzić takie obrady do pustych krzeseł, a łączność jest tylko na ekranie komputerowym. To powoduje, że była to sesja bardzo specyficzna. Nawet osoby referujące projekty uchwał nie mogły przebywać w sali sesyjnej. Czuje się pewien ciężar odpowiedzialności za całą radę, a każdy z radnych doświadczał tego w swoim domu. Byłem jeden w tej wielkiej sali tylko z obsługą techniczną. Ta sesja pozostanie we mnie na długo. Liczyłem na to, że łączność pozostanie niezakłócona – powiedział Dariusz Pilak, przewodniczący rady.
Między innymi podczas czwartkowych obrad powołano dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jak wskazała zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Daria Danik, z uwagi na upłynięcie kadencji poprzedniej PRDPP, Rada Powiatu Gnieźnieńskiego zobowiązana jest do wyłonienia dwóch przedstawicieli (radnych) do PRDPP. Zgłoszono trójkę kandydatów: Danutę Winiarską, Nataszę Szalaty i Jacka Kowalskiego. Po głosowaniu okazało się, że do wspomnianej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego powołano radnych Danutę Winiarską i Jacka Kowalskiego.
JAROSŁAW WALERCZAK