Shadow

Tablica upamiętniająca braci kurkowych

Koniec minionego roku obfitował w wiele wydarzeń z udziałem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie. Bracia kurkowi brali udział m.in. w spotkaniu mikołajkowym, podczas którego zorganizowali strzelanie, przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w obchodach związanych z setną rocznicą powstania wielkopolskiego.
Witkowscy bracia kurkowi uczestniczyli też w minionej sesji Rady Miejskiej, gdzie podsumowali działalność, a w przerwie sesji udali się na uroczyste odsłonięcie tablicy zawierającej historyczny wykaz członków Kurkowego Bractwa Strzeleckiego działającego w Witkowie w latach 1834-1939 z uwzględnieniem imion, nazwisk oraz zawodów braci. Flagami powstańczymi wyszczególniono wśród nich tych braci kurkowych, którzy byli także Powstańcami Wielkopolskimi. Tablica została postawiona na terenie Parku Miejskiego „Strzelnica – Orlik”, w pobliżu marmurowego kamienia upamiętniającego działalność Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Witkowie. W uroczystości udział wzięli Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Bogusław Mołodecki, hetman Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, radni i sołtysi z terenu Gminy i Miasta Witkowo, bracia kurkowi oraz zaproszeni goście. W momencie odsłonięcia tablicy przez Mariana Gadzińskiego oraz Bogusława Mołodeckiego kurkowi bracia oddali salwę honorową z armaty i karabinów czarnoprochowych. Następnie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. (es)