Shadow

Tadeusz Tomaszewski sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP


Zarząd Oddziału Województwa Wielkopolskiego Związku OSP RP im. gen. Stanisława Taczaka na posiedzeniu 9 lipca w Poznaniu wybrał na wniosek prezesa Stefana Mikołajczaka jednomyślnie druha Tadeusza Tomaszewskiego na funkcję sekretarza zarządu.
Druh Tadeusz Tomaszewski jest wieloletnim działaczem Związku OSP RP z gminy Niechanowo. W obecnej kadencji związku jest przedstawicielemOddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie w składzie Zarządu OW ZOSP RP w Poznaniu. W skład Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego wchodzą 32 oddziały powiatowe, 213 oddziałów gminnych i 1809 ochotniczych straży pożarnych. T. Tomaszewski ma 22 – letnie doświadczenie w pracy Poselskiego Zespołu Strażaków. Jest również delegatem na Krajowy Zjazd ZOSP RP, który odbędzie się 9 września i w kończącej się kadencji władz krajowych pełni funkcję wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP. (jw)