Shadow

Temat zwiększenia bonifikat mieszkaniowych powraca

{CAPTION}
We wrześniu 2016 roku Zbigniew Matelski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Trzemeszna złożył projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych do 95 procent ich wartości. Wniosek wywołał wówczas wiele wątpliwości i ostatecznie nie został przegłosowany. W środę, 18 stycznia na połączonym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Trzemeszna, Z. Matelski dopytywał, czy burmistrz Trzemeszna wziął pod uwagę jego wniosek kreując politykę mieszkaniową na dalsze lata.
Okazją do dyskusji na temat sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych był sporządzony przez trzemeszeński ratusz dokument zwierający ocenę kierunków lokalnej polityki w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym za rok 2016. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna (burmistrz Krzysztof Dereziński nie był obecny na posiedzeniu) odpowiadając na pytanie radnego Z. Matelskiego poinformował, że dość sceptycznie podchodzi do zmian obowiązujących zasad bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Obecnie w Gminie Trzemeszno obowiązuje bonifikata 70 % – przy płatności jednorazowej i 50 % przy płatności w ratach. D. Jankowskipodkreślił, że przy obowiązujących bonifikatach jest zainteresowanie osób chcących wykupić mieszkania komunalne. W 2016 roku doszło do kilku sprzedaży mieszkań,w trakcie jest przygotowywanych kolejnych 7 lokali. – Dlatego rekomendujemy utrzymanie tych zasad i ze strony organu wykonawczego nie było nadmiernej aktywności w sprawie zmian określonych zasad sprzedaży. My bardziej oczekiwaliśmy na aktywność pana radnego. Jesteśmy otwarci jeżeli wniosek zostanie pozytywnie przegłosowany, przygotujemy nasze stanowisko w tej sprawie – mówił m.in.wiceburmistrz Trzemeszna. Dariusz Jankowski oświadczył także, że w sprawie lokali użytkowych burmistrz nie rekomenduje ich sprzedaży. Radny Zbigniew Matelski nie do końca zgodził się z wypowiedzią wiceburmistrza. Przypomniał, że we wrześniu burmistrz Dereziński przyznał, że sam myślał o powiększeniu bonifikaty. Radny stwierdził, że oczekiwał jednak aktywności burmistrza i chciałby otrzymać jednoznaczne stanowisko organu wykonawczego w tej sprawie. Radny złożył także wniosek o dokonanie analizy możliwości zwiększenia bonifikat. Za wnioskiem zagłosowało 11 radnych, radny Maciej Dalewski był przeciw.
Podczas dyskusji poruszono także kwestię zadłużeń najemców komunalnych mieszkań. Szczególnie dopytywano się o dług, jaki wygenerowali niektórzy mieszkańcy nowego bloku komunalnego przy ulicy Kasztanowej. Okazało się, że w tym przypadku pisma upominające dały pożądany rezultat i do końca 2016 roku 10 tys. długu zostało spłacone. Niestety, większość dłużników gminy za czynsz to „recydywa”, a utrzymująca się kwota długu jeśli chodzi o cały zasób mieszkaniowy gminy to około 600 tys. zł. Mimo wezwań do zapłaty, pism sądowych, postanowień i nakazów płatniczych jest cześć lokatorów, która na te monity nie reaguje. Zaledwie 20 osób w wyniku takich pism złożyło prośbę o rozłożenie długu.
RENATA PAŁUCKA