Shadow

Tereny poprzemysłowe Urbisu przejmą seniorzy?

Baza komunalnej spółki Urbis przy ul. Chrobrego może zamienić się w Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej. W miejsce śmieciarek, warsztatów i magazynów, powstać mogą m.in. galeria wystawowa, oranżeria, minizoo, skatepark, hala do squasha, widownia plenerowa. To pierwsza tak szeroko zakrojona zmiana funkcji tego poprzemysłowego terenu od czasu jego powstania w 1905 roku. Jednak jego realizacja zależy od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.
Tereny między ulicami Chrobrego i Pocztową zajmowane przez spółkę Urbis, mają powierzchnię ok. 1,14 ha. Pierwotnie znajdowały się tutaj zakłady komunalne „siły, światła i gazu”- jak pierwotnie mówiło się o tym terenie przemysłowym. Dziś oprócz spółki gazowniczej, większą część terenu za komendą Straży Pożarnej i Zespołem Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych zajmuje Urbis. W związku z planami konsolidacji sprzętu i majątku spółki m.in. przy ul. Fabrycznej, poprzemysłowy teren ma stać się miejscem spotkań seniorów z młodszymi mieszkańcami Gniezna. Zabytkowe obiekty mają zostać zrewitalizowane, powstaną także nowe budynki, a cały teren ma zamienić się w jedno wielkie centrum rozrywki, wypoczynku i edukacji. Największy obiekt kompleksu, czyli hala warsztatowa, ma zamienić się w strefę aktywizacji ruchowej. W okazałym budynku znaleźć się ma ścianka wspinaczkowa, kort do squasha i fitness. Dawny budynek kotłowniprzemienić się ma w obiekt minigastronomii z możliwością przeprowadzania warsztatów kulinarnych. Dawne obiekty spinać mają nowe – łącznik z galerią wystawową, oranżeria i pawilon wielofunkcyjny. Na zewnątrz utwardzone dziś place składowe i manewrowe zmienić ma skatepark, siłownia terenowa, miejsce zabaw i gier plenerowych, plac zabaw, widownia plenerowa z miejscem na grill. Powstać mają także tereny wypoczynkowe z zielenią, a miejsce dawnego kirkutu (cmentarza) żydowskiego ma zostać wyeksponowane jako miejsce pamięci z elementami edukacyjnymi. W kompleksie ma nie zabraknąć także 53 miejsc parkingowych. „Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej ma stanowić ośrodek integracji i aktywizacji różnych grup wiekowych społeczności Gniezna i okolic. Ma być miejscem, w którym spotykać się będą ludzie młodzi z osobami dorosłymi i w podeszłym wieku, mający okazję przekazać młodemu pokoleniu swoje doświadczenie, podzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami. Założeniem jest, by ludzie z doświadczeniami oraz pasjonaci w różnych dziedzinach działali z młodzieżą i dziećmi na zasadzie wolontariatu. Dzieci i młodzież mają tutaj znaleźć pomoc i rozwinąć zainteresowania w przeróżnych dziedzinach, od aktywizacji sportowej, koła zainteresowań do pomocy w przyswajaniu wiedzy szkolnej w zajęciach pozalekcyjnych i pomocy w odrabianiu zadań domowych, korepetycji, nauki języków” – możemy wyczytać w opisie założeń projektowych projektu. Planowana inwestycja spółki Urbis ma w założeniu jej pomysłodawców aktywizować osoby starsze do wychodzenia z domu. Obecnie opracowywana jest dokumentacja budowlana wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Czy przy ulicy Chrobrego powstanie CAM, zależy od uzyskania przez spółkę Urbisdofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pierwsze decyzje mogą zapaść w trzecim kwartale 2018 roku.
ALEKSANDER KARWOWSKI