Shadow

Teresa Fejfer i jej „Niebo ChagalLOVE”

Niezwykły wieczór poezji rozpoczął dwutygodniowy cykl spotkań z historią i kulturą żydowską w Trzemesznie. Wydarzenie to było związane z projektem „Muzeum na kółkach” realizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, które zaprezentuje swoją wystawę 10-12 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie.
Teresa Fejfer pisząca pod pseudonimem artystycznym „Aranek” w cudowny sposób wprowadziła licznie zgromadzonych w świat Marca Chagalla opowiadając w swych wierszach o jego obrazach, ale także snując opowieść o jego życiu i twórczości, miłości do pierwszej żony i spartańskich warunkach, w jakich żył jako młody twórca w Paryżu. Marc Chagall (prawdziwe nazwisko Mojsza Zacharowicz Szagałow) był słynnym malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem i ceramikiem. W jego twórczości widać wyraźne wpływy środowiska, w którym się wychował, a więc *tradycji chasydzkich Żydów*.**Częstym motywem prac Chagalla jest *rodzinne miasteczko, ale także semickie atrybuty* jak hebrajskie znaki, czy skrzypce („Skrzypek”). Wielką muzą malarza była jego żona. Urodził się *w 1887 roku* w okolicach Witebska na Białorusi w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Pomimo prawnych ograniczeń, w 1906 roku wyjechał do Petersburga. Otrzymawszy stypendium, w 1910 roku wyjechał do Paryża, gdzie zetknął się z ówczesną awangardą. Dzięki poczynionym znajomościom w 1914 roku odbyła się pierwsza paryska wystawa dzieł Chagalla. Malarz po powrocie do Rosji ożenił się z Bellą Rosenfeld, niedługo potem przyszła na świat córka Ida. Rewolucja bolszewicka początkowo sprzyjała karierze Chagalla, został bowiem komisarzem sztuk pięknych w okręgu witebskim oraz założył Akademię Sztuk Pięknych. Szybko jednak okazało się, że ideologia komunistyczna stanowi poważne ograniczenie dla wolności artystycznej, dlatego w 1922 roku Chagall ostatecznie opuścił Rosję. Osiedlił się we Francji, gdzie uzyskał obywatelstwo. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Francji przez hitlerowskie Niemcy w 1941 roku udało się malarzowi uciec do Stanów Zjednoczonych. Do Francji powrócił w 1948 roku.
Podczas wieczorku poetyckiego Teresy Fejfer można było usłyszeń jej wiersze inspirowane obrazami Chagalla, które oprócz autorki recytowały również jej przyjaciółki: Hanna Śnieżyńska, Małgorzata van Brenk oraz Renata Buzała. Muzyczną niespodziankę przygotował Marcin Buzała, wywołując wzruszenie na twarzy poetki. Wieczór z poezją Teresy Fejfer otworzyła Katarzyna Sudaj, koordynatorka wydarzeń towarzyszących projektowi „Muzeum na kółkach” realizowanemu przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin z Warszawy, którego współorganizatorem jest Gmina Trzemeszno. Warto dodać, że wydarzenia towarzyszące odbywają się w ramach projektu pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.
RENATA PAŁUCKA