Shadow

Tężnia w Witkowie już działa

Na początku maja tego roku uruchomiono tężnię solankową przy ul. Słonecznej w Witkowie. Projekt ten był laureatem Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku , który otrzymał największą aprobatę wśród kilku złożonych propozycji od mieszkańców. Zadanie realizowane jest etapowo od zeszłego roku. Kolejno zakupiono konstrukcję drewnianą, zamontowano zbiornik na solankę.
W tym roku została złożona altana wyposażona w słup z tarniną, wykonano prace instalacyjne, utwardzenie wokół obiektu wraz z dojściem z kostki, zainstalowano ławki i zakupiono solankę z Zabłocia. Obiekt jest podświetlony i monitorowany. Kolejnym etapem będzie zagospodarowanie terenu zielenią ozdobną oraz uzupełnienie elementów małej architektury. W związku z tym został złożony wniosek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania „Słoneczna przystań – urządzenie strefy relaksu przy tężni w Witkowie” w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. W ramach zadania planowane jest wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów na wyniesionych rabatach oraz wzdłuż ścieżki edukacyjnej z domkami dla pszczół i biedronek, przy istniejącym zbiorniku wodnym – stawku „Kubuś”. Wzdłuż wykonanych ciągów komunikacyjnych oraz dookoła tężni zaprojektowana została mała architektura m.in. stojak na rowery.
W centralnej części na nawierzchni piaszczystej zaprojektowano strefę relaksu z hamakami oraz elementem sprawnościowym (linowa piramida wspinaczkowa). Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia utworzona strefa będzie miejscem ogólnodostępnym, z którego bezpłatnie będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta i gminy oraz turyści odwiedzający gminę Witkowo. Utworzone miejsce relaksu będzie łączyć w sobie funkcję wypoczynkową, ekologiczną i edukacyjną.  Całkowita wartość planowanego zadania to kwota 114  248 zł, kwota dofinansowania w ramach programu oscyluje na poziomie 50 000 zł. W przypadku finansowego wsparcia zadanie zostanie zrealizowane w tym roku, jeśli gmina nie otrzyma środków zewnętrznych, zadanie będzie realizowane etapowo w ramach możliwości finansowych gminy.
EWA SOCHA