Shadow

„To był niepotrzebny cyrk”


Posłanka Nowoczesnej, Paulina Hennig – Kloska również zabrała głos w sprawie sytuacji, jaka miała miejsce podczas niedanej sesji absolutoryjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
W naszej ocenie Rada Powiatu Gnieźnieńskiego nie powinna głosować nad absolutorium, gdyż ono musi być poprzedzone uchwałą Komisji Rewizyjnej, która albo zawnioskuje do rady o udzielenie, albo o nieudzielenie absolutorium. Brak kworum albo remis powoduje, że takiej uchwały nie ma i rada nie może głosować nad absolutorium. Patowa sytuacja w komisji jest problemem do uregulowania w polskim prawie i powinna zostać zmieniona ustawa o samorządzie powiatowym w tym zakresie, na przykład, że jeżeli Komisja Rewizyjna nie potrafi pojąć uchwały do pewnego momentu, taki wniosek może postawić na sesji grupa radnych. W Gnieźnie takiej uchwały Komisji Rewizyjnej nie było i moim zdaniem uchwała podjęta 22 czerwca, kiedy zarząd nie dostał absolutorium jest nieważna. Poprosiłam zespół prawników pracujących przy Nowoczesnej, a zajmujących się prawem samorządowym o wypracowanie nowych standardów w tym zakresie, by na przyszłość uniknąć takiej sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie takiej nowelizacji, która na wypadek takiej sytuacji patowej w Komisji Rewizyjnej, dawałaby możliwość wspomnianej grupie radnych. Trzeba jednak przygotować schemat wyczerpania się możliwości podjęcia decyzji przez Komisję Rewizyjną. W mojej ocenie ta sesja absolutoryjna została źle przygotowana. Gdy komisja nie przyjęła jednoznacznego stanowiska, a mamy ten punkt w porządku obrad, to Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego powinien zamówić odpowiednią ekspertyzę prawną i poinformować radnych, co w tej sytuacji zrobić. I to stanowisko formalno-prawne powinno być znane przed rozpoczęciem obrad. Stracono po raz kolejny pół dnia, gdyż sesja została źle przygotowana. Przewodniczący rady znając opinię prawną wypowiedzianą w ostatnim momencie podjął decyzję o głosowaniu, a sam wstrzymał się od głosowania. To był niepotrzebny cyrk – wyjaśniła parlamentarzystka. (jw)