Shadow

To czas żniw, owocowania…


Państwowy Zespół Szkół Muzycznych oraz Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego zaprosili na koncert jubileuszowo – imieninowy dedykowany księdzu arcybiskupowi Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu z okazji 60-lecia święceń kapłańskich, urodzin i imienin oraz księdzu arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi z okazji 55-lecia święceń kapłańskich i imienin. Koncert odbył się w Auli Królewskiej centrum przy ulicy Mieszka I, a koncert poprowadziła Agnieszka Malanowska.
Na czwarty już Koncert Prymasowski, tym razem połączony z jubileuszami obu arcybiskupów złożyła się głównie muzyka polska. Koncert otworzyły pieśni wielkopostne w wykonaniu zespołu wokalnego „Zaplątani w pięciolinie”, następnie były utwory Wieniawskiego, Caporale i Chopina – repertuar atrakcyjny, dopasowany do rangi uroczystości. Między innymi można było usłyszeć pianistę Stanisława Majewskiego. To tegoroczny dyplomant. Obecnie przygotowuje się do akademii muzycznej i od nas przeskoczy do jednej z najlepszych uczelni w Polsce. Wystąpiły także Sara Powaga – skrzypce i Gabriela Łyskawa – wiolonczela. W tym roku odbyły się przesłuchania obowiązkowe dla wszystkich 400 szkół muzycznych w kraju. Na tym tle osiągnęliśmy wyniki dobre i bardzo dobre, powyżej średniej krajowej – pochwalił się Rafał Stańczak, który od 19 lat piastuje dyrektorski fotel w szkole muzycznej.
Na jubileuszowy koncert przygotowany przez ZPSM dotarli między innymi: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego oraz władze województwa, powiatu, Gniezna oraz gnieźnieńskiej gminy. Sylwetki obu prymasów Polski przedstawiła Zofia Gąsiorek, a w imieniu Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, jego przewodnicząca, starosta Beata Tarczyńska wręczyła obu arcybiskupom gnieźnieńskim Medale Milenijne. – Straszy wiek to czas żniw, owocowania, i doświadczam tego w każdej chwili. Nie byłoby 60 lat kapłaństwa, gdyby nie było 84 lat życia. To podziękowanie rodzicom, że mogę cieszyć się życiem. Zawdzięczam to nie tylko ludziom, ale i Bogu. Sześćdziesiąt lat posługi kapłańskiej to wielki dar. Chciałem pomagać ludziom i zastanawiałem się, jak mogę to robić i po 60 latach dochodzę do tego samego, że dziękuję Bogu i ludziom, których spotkałem w swoim życiu. Obecnie cieszę się bardziej niż kiedykolwiek z każdego dnia – powiedział po otrzymaniu wyróżnienia ksiądz arcybiskup H. Muszyński. Część artystyczną dopełnił występ Chóru Retro, a następnie przyszedł czas na gratulacje i życzenia od zaproszonych na tę uroczystość osób.
JAROSŁAW WALERCZAK