Shadow

„To największa inwestycja tej kadencji”

To największa inwestycja Kłecka od przynajmniej dwudziestu lat. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków pozwoli na dalszy rozwój miasta i gminy oraz zwiększenie komfortu dla ich mieszkańców. Za ponad 10 milionów złotych wybudowane zostaną nowe elementy całego systemu oczyszczania oraz przebudowane będą te już istniejące.
To największa inwestycja tej kadencji – mówi Adam Serwatka, burmistrz Kłecka, który podczas minionej sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko poinformował radnych i mieszkańców o podpisaniu ważnej umowy na modernizację. Niedawno, 16 lutego w gabinecie burmistrza doszło do podpisania umowy z firmą Envirotech z Poznania, która w ciągu trzech lat rozbuduje i przebuduje dotychczasową instalację oczyszczania ścieków. – Inwestycja planowana jest na lata 2018-2020 – przypomina burmistrz. – Finansowanie inwestycji planowane jest na 50 procent w tym roku, 30 w następnym i 20 procent w roku 2020. Mniej więcej tak będziemy spisywać umowę z wykonawcą – dodał. Jak zapewnia A. Serwatka, jest szansa, że inwestycja będzie zakończona dużo wcześniej niż przewiduje zakładany w umowie termin. Firma wyraża taką gotowość, by prace zamknąć już w roku 2019. – To zależy od naszych finansów i możliwości. Taka sytuacja może mieć miejsce – informuje burmistrz. – Gmina już od początku mojej kadencji przygotowuje się do wdrażania polityki kanalizacyjnej. W roku ubiegłym składaliśmy projekt o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę oczyszczalni ścieków. Niestety, z powodów formalnych nie przeszedł pozytywnej oceny gdyż zgłosiliśmy go do błędnego programu. Jesienią ponownie podeszliśmy do złożenia wniosku, tym razem rozbudowaliśmy go, oprócz oczyszczalni ścieków, o budowę kanalizacji w aglomeracji Kłecko, czyli w Czechach, Dziećmiarkach, Polskiej Wsi, Charbowie i Ułanowie. Złożenie tego wniosku było możliwe tylko dzięki temu, że jako władze gminy i rada, przeszliśmy szereg procedur związanych ze stworzeniem aglomeracji u Marszałka Województwa, a na koniec znaleźliśmy się jako gmina w czołówce ogólnopolskiego programu oczyszczania ścieków. To dało nam tę możliwość – podkreśla A. Serwatka. W województwie wielkopolskim na dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków wpłynęły 34 wnioski. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 20 wniosków. – My w tej grupie gmin jesteśmy. Szansa na dofinansowanie naszej inwestycji jest coraz większa i wierzę, że tak się stanie. Cały projekt opiewa na 20 milionów złotych, z czego ponad połowa by była dofinansowaniem ze środków europejskich – nie kryje nadziei A. Serwatka. – To wielka szansa dla gminy – podkreśla. Ogłoszenie wyników tego naboru ma nastąpić w połowie kwietnia. W Kłecku Kolonii dobiega końca budowa sieci sanitarnej. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec kwietnia. W chwili obecnej budowa sieci jest opóźniona ze względu na warunki pogodowe. – Do końca zeszłego roku mieliśmy wykonać 90 procent inwestycji, a udało się jedynie 50 procent. Na szczęście firma wykonująca instalację ma możliwości, by w warunkach zimowych te prace kontynuować i termin dotrzymać. Firma deklaruje, że dotrzymanie terminu końcowego inwestycji nie jest zagrożone – uspokaja Adam Serwatka. ALEKSANDER KARWOWSKI