Shadow

„To szkoła przyjazna, ale wymagająca…”

Podczas obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 21 października uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, gdzie w szkolnej bibliotece dyrektor Beata Czechańska podczas prezentacji omówiła nie tylko zadania dotyczące nauczania i wychowania, ale też w organizacji i stosunków międzyludzkich.
Najpierw na forum komisji dyrektorka liceum poinformowała, że szkoła dysponuje biblioteką szkolną o bogatym zbiorze książkowym i medialnym, salą gimnastyczną, aulą, 15 salami pełnowymiarowymi, 4 salkami do zajęć fitness i aerobiku, ale stwierdziła również, że nie wszystkie sale wyposażone są w pomoce dydaktyczne. – W szkole zatrudnionych jest 33 pracowników pedagogicznych na pełnych etatach i 7 na niepełnych. W szkole pracuje pedagog i psycholog, a kilkoro nauczycieli posiada uprawnienia tutora; 26 nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania co najmniej przedmiotów lub prowadzenia zajęć profilaktycznych, prozawodowch, trenerskich czy kursów z zakresu strzelectwa sportowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniów jest 485. Szkoła ma podpisane umowy partnerskie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie, Instytutem Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie i Zakładem Karnym w Gębarzewie oraz współpracuje z wieloma instytucjami – powiedziała B. Czechańska i omówiła najważniejsze sukcesy uczniów w tym i poprzednim roku, wyniki matur w 20018 i 2019 roku w tej szkole. Szefowa III LO podkreśliła, że jest to szkoła przyjazna, ale wymagająca oraz że pracuje w niej tolerancyjna i życzliwa kadra. – Nasza szkołą przystąpiła do projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska i czekamy na uruchomienie sieci, która jest już położona – podsumowała B. Czechańska, wskazując na hasło tej placówki oświatowej; „… bo szkołę tworzą ludzie”. (jw)