Shadow

Tomasz Kałużny z absolutorium i… obniżonym wynagrodzeniem

Niejednomyślnie udzielili absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2017 Burmistrzowi Miasta i Gminy Września miejscy radni; 17 radnych było za, 2 przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Jednocześnie po nagrodzeniu Tomasza Kałużnego absolutorium, radni obniżyli jego wynagrodzenie o ok. 6 procent.
Ponad 193 mln zł dochodów i ponad 205 mln zł wydatków; deficyt – 12 mln złotych (planowany ponad 45 mln). Tak w największym skrócie prezentuje się wykonanie budżetu przez Tomasza Kałużnego, burmistrza Wrześni, za rok 2017. Zastrzeżeń do realizacji budżetu nie miały ani Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Wrześni, ani Regionalna Izba Obrachunkowa. Stosunkiem głosów 17 za, 2 przeciw (Zbigniew Bieńko, Bogumił Kwiatkowski) i 1 wstrzymujący się od głosu, Rada Miejska udzieliła burmistrzowi absolutorium. Podczas tego samego posiedzenia radni zadecydowali o obniżce wynagrodzenia Tomasza Kałużnego o 6 procent. To realizacja Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego obniżkę wynagrodzenia pracowników samorządowych. Po zmianie wynagrodzenie burmistrza wynosić będzie: wynagrodzenie zasadnicze 4800 zł, dodatek funkcyjny 2100 zł, dodatek specjalny w kwocie 40 % 2760 zł oraz dodatek stażowy 960 zł (wszystkie kwoty netto). Obniżka wynagrodzenia wejdzie w życie od 1 października tego roku. (ak)