Shadow

Tradycja Marzanny w Sołectwie Goranin

Marzanna kojarzy nam się jednoznacznie z pierwszym dniem wiosny. Topienie marzanny oznacza pożegnanie zimy. To jeden z niewielu starosłowiańskich obrzędów, który do dziś jest kultywowany.
Ta tradycja na stałe już także zagościła w Sołectwie Goranin, gdyż co roku mieszkańcy spotykają się i wspólnie robią Marzannę. W sobotę, 19 marca o godzinie 11 wszystkie dzieci spotkały się na salce wiejskiej, gdzie każde z nich namalowało swoją Marzannę i przy pomocy pań z Goranina zrobiły piękną, kolorową Marzannę. Następnie o godzinie 14 liczną grupą wszyscy udali się nad Wrześnicę, gdzie tradycyjnie została ona spalona i zatopiona. Po powrocie każdy mógł usmażyć sobie kiełbasę i na wszystkich uczestników czekały słodycze. Sołtys Jacek Siwka wraz z mieszkańcami dziękują burmistrzowi Tadeuszowi Szymankowi, przewodniczącemu Janowi Kulpińskiemu, radnej Annie Sanok, sołtys Gorańca Dorocie Sabiłło oraz wszystkim gościom za uczestnictwo w tej pięknej tradycji. (obk)