Shadow

Trwa budowa boiska z Budżetu Obywatelskiego

*Trwa realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2017. Ogólnodostępne boisko do gry w piłkę nożną przy ul. Czeremchowej w Gnieźnie będzie gotowe do końca wakacji. *
To projekt, który miał być wykonany w 2017 roku. Jednakże ze względu na koszty, które jak się okazało po przetargu znacznie przewyższyły kwotę zapisaną w budżecie, został rozdzielny na dwa lata. W 2017 roku wykonano dokumentację, w tym roku przystąpiono do realizacji. Całkowity koszt realizacji zadania to 250 tys. zł. Zakres prac obejmuje m.in. niwelację terenu pod budowę boiska – 2128 m kw., wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm – 268 m kw., wykonanie nawierzchni boiska – trawa naturalna siana na podłożu z mieszanki torfu, ziemi i piasku – 1860 m kw. (30×62 m), zakup i montaż ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 150 cm wraz z furtką i bramą wjazdową, zakup i montaż dwóch bramek do piłki nożnej wraz z piłkochwytami, zakup i montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna), nasadzenie 16 sztuk drzew i wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej wraz z dwiema studniami czerpalnymi do podlewania boiska. Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem przyłącza wodociągowego oraz opaski z kostki betonowej wokół boiska. (obk)