Shadow

Trwa odbudowa stref ochronnych brzegów jeziora Powidzkiego

Niszczenie bądź uszkadzanie brzegów rzek i jezior jest przestępstwem. Do tego procederu dochodzi nagminnie nad jeziorem Powidzkim. Takie działania prowadzą do pogorszenia jakości wód oraz przyspieszają degradację jeziora i jego eutrofizację. Państwowe Przedsiębiorstwo Wody Polskie wraz z Gminą Powidz starają się odwrócić ten niekorzystny proces.
Usypywanie sztucznych plaż na wpół dzikim brzegu, ale też wysypywanie gruzu czy ziemi. Do takich zdarzeń dochodzi na brzegu jeziora Powidzkiego. Do tego prowadzi się tu nielegalne przekopy czy podwyższa linię brzegową akwenu. Takie zmiany widać nie tylko naocznie, ale można je dostrzec za pomocą map satelitarnych. Jak ostrzegają Wody Polskie, ten proceder to przestępstwo, a wobec podmiotów czy osób za to odpowiedzialnych – będą wysunięte surowe konsekwencje. Pracom takim towarzyszy wycinanie lub całkowite niszczenie przybrzeżnych szuwarów i zadrzewień oraz rozkładanie plandek, mających zahamować wzrost roślinności. Często te prace wykonywane są przy pomocy koparek, co dodatkowo niszczy strukturę brzegu. Powód tej degradacji jest jeden – większy i bardziej komfortowy dostęp do wody dla mieszkańców i turystów rozbudowującej się infrastruktury wokół jeziora. „Przeraża fakt, że to postępowanie ma charakter świadomy i przynosi korzyści tak naprawdę tylko wybranej grupie osób lub konkretnej instytucji, czy przedsiębiorstwu” – zauważają Wody Polskie. Cierpi na tym przyroda i unikalny ekosystem. Przy niszczeniu brzegów swój dom traci tu m.in. ptactwo wodne.
*Siejemy dobro, będzie z tego pożytek*
Aby odwrócić negatywny trend niszczenia linii brzegowej nad jeziorem Powidzkim, Wody Polskie wraz z Gminą Powidz i Kołami Gospodyń Wiejskich przestąpiły do tworzenia stref ochronnych nad akwenem, aby przeciwdziałać dalszej degradacji tego zbiornika. Na początek, na obszarze pomiędzy Powidzem a Przybrodzinem, przy tamtejszej promenadzie, powstała aleja dębów. W połowie września posiano łąkę kwietną. „To przykład realizacji zadania w ramach lokalnych partnerstw. Wody Polskie zawierają takie porozumienia z samorządami i innymi instytucjami, by wspólnie przeciwdziałać skutkom suszy oraz realizować gospodarkę wodną w oparciu o głos społeczeństwa” – informuje przedsiębiorstwo. (ak)