Shadow

Trwa odwadnianie osiedla Kawiary-Osiniec

*Władze Gniezna pozyskały środki zewnętrzne na kolejne działania mające na celu zwiększenie retencji wód powierzchniowych dzielnicy Kawiary-Osiniec. Jest to konieczne nie tylko dla bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu, ale także ze względu na istniejącą już w tym rejonie zabudowę przemysłową Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.***
W związku z tym w 2016 roku Miasto Gniezno zleciło opracowanie dokumentacji dla projektu pod nazwą „Uregulowanie stosunków wodnych w terenie strefy przemysłowej w dzielnicy Kawiary”. Obejmuje ona wykonanie między innymi 3 zbiorników retencyjnych, poszerzenie 2 koryt rowów melioracyjnych, odbudowę koryt rowów oraz przebudowę przepustu w ulicy Cegielskiego. Przepust o średnicy 1,2 m został wykonany już w 2016 roku. Obecnie realizowany jest kolejny etap tej inwestycji. Obejmuje on budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 1,3 ha i pojemności 6.100 m sześc., odbudowę rowu (97 m) i jego rozbudowę do koryta dwudzielnego (125 m) oraz budowę 2 przepustów. Równocześnie na bieżąco monitorowana jest rzeka Wełna, a problemy z odpływem wód przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Całkowity koszt budowy zbiornika wraz z infrastrukturą towarzyszącą to 640 tys. zł. Na realizację tego działania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Gnieznu dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40%. (obk)