Shadow

Trwa rewitalizacja Parku Trzech Kultur

Park Trzech Kultur w Gnieźnie zmienia swoje oblicze. Inwestycja nadzorowana przez Zakład Zieleni Miejskiej będzie kosztować 3 mln zł i zakończy się jesienią 2018 r.
Prace wykonywane przez firmę Garte przebiegają zgodnie z planem. Do tej pory dokonano prac w drzewostanie, posprzątano po ubiegłorocznej nawałnicy. Wykonawca zdemontował już ogrodzenie na placu zabaw i część urządzeń zabawowych (które w większości, po naprawach, będą wykorzystane na innych placach), a także oświetlenie. Przeprowadzono także prace geodezyjne, wytyczono nowe aleje i wykonano przyłącze wodociągowe. Trwa także rewitalizacja stawu. W sumie rewitalizacja Parku Trzech Kultur obejmie całą jego powierzchnię. Projektując ten park brano przede wszystkim pod uwagę to, że w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się 2 szkoły, 2 przedszkola i oczywiście osiedla mieszkaniowe. Zmieni się całkowicie jego układ komunikacyjny, tak, by można było jak najszybciej i jak najłatwiej pokonać dystans np. dom – szkoła – przedszkole. W odnowionym parku nie zabraknie oczywiście placu zabaw (12 urządzeń)i strefy fitness (11 urządzeń). Kompleksowej odbudowie z odtworzeniem linii brzegowej poddany zostanie staw. W całym parku pojawią się nowe elementy małej architektury: 52 ławki, 19 pojedynczych siedzisk, 3 ławki parkowe łukowe, 38 koszy na śmieci, 6 psich pakietów, 3 popielnice, 3 stojaki na rowery, 18 budek dla ptaków i 3 zamgławiacze przestrzeni publicznej. Nie zabraknie też nowych roślin i drzew, przy jednoczesnym odtworzeniu dawnych nasadzeń parkowych. Podczas prowadzonej rewitalizacji obowiązuje zakaz wstępu do parku, który w całości jest ogrodzony. Dzieci z osiedla w tym czasie mogą korzystać z innych placów zabaw: przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Paczkowskiego, a także przy Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Żwirki i Wigury codziennie w g. 8 – 20.(inf. prasowa)