Shadow

Trwają inwestycje w Gminie Łubowo

Jedną z ważniejszych inwestycji jest budowa drogi współfinansowana w 50 procentach ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Budowa drogi gminnej dz. nr 51/11 w Fałkowie, gmina Łubowo”.
Budowa drogi, której koszt opiewa na ponad 400 tys. zł zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu – w szczególności tych niechronionych, np. osób, które udają się na dworzec kolejowy.Dwa oświetlone przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem ostrzegawczym zaprojektowano w miejscach pozwalających na bezpieczne przemieszczanie się przechodniów. Budowa drogi niewątpliwie podniesie standard istniejącej dotychczas drogi. Całkowita długość nowej drogi wynosi 244 m. Droga ma szerokość 4,5 m, zbudowano obustronny chodnik (z lewej 188 m, z prawej 76 m) oraz pobocze tłuczniowe (0,75 m). Odtworzono rów prawostronny i wybudowano kanały technologiczne. Nowa droga zastąpiła zniszczoną drogę o szerokości około 4 m, o śladzie zmieniającym się w zależności od warunków atmosferycznych, głównie o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, bez chodnika, odwodnienia, utwardzonego pobocza, przejść dla pieszych i oświetlenia. Inwestycja znakomicie wpisała się w otoczenie nowych domów wielorodzinnych, a sąsiedztwo zieleni i starszej zabudowy jednorodzinnej dodaje jej uroku. Na terenie inwestycji trwają ostatnie prace porządkowe, obszar wizytował we wtorek, 8 czerwca wójt Andrzej Łozowski wraz z pracownikami i inspektorem nadzoru, a odbiór przewidziano na poniedziałek, 21 czerwca. (obk)