Shadow

Trwają prace przy rozbudowie oczyszczalni w Kłecku

Przy ulicy Ustronie w Kłecku trwa realizacja najbardziej kosztownej inwestycji gminnej: rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kłecko. Prace budowlane rozpoczęto w maju ubiegłego roku. Obecnie zaawansowanie robót szacowane jest na 70% wartości umowy.
Wykonawca robót, poznańska firma Envirotech sp. z o. o. dotychczas wybudowała budynek techniczny, wiatę magazynowania osadu, dwa reaktory biologicznego oczyszczania ścieków, zainstalowano agregat prądotwórczy, przygotowano fundamenty pod stację zlewczą ścieków dowożonych oraz wykonano szereg innych prac związanych z adaptacją budynku biurowo – socjalnego i obiektów istniejących. Wkrótce planowane jest rozpoczęcie rozruchu technologicznegoi sprawdzenie poprawności działania zamontowanych urządzeń w oczyszczalni ścieków. Koszt realizacji całego zadania to 10 846 140 zł. Prace realizowane są zgodnie ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Ukończenie tej ważnej inwestycji gminnej zaplanowano na początek przyszłego roku. (ojw)