Shadow

Trwają prace remontowe na drogach wojewódzkich w powiecie

Wiosna to standardowy czas na dokonywanie remontów dróg. Obecnie duży front robót uruchomiono na drogach wojewódzkich w powiecie gnieźnieńskim. Warto zachować czujność w kilku miejscach.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zlecił prace remontowe na drogach wojewódzkich nr 194 i 197. Remonty cząstkowe są prowadzone na drodze nr 194 na odcinku Poznań – Łubowo. Tu należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność na odcinku Uzarzewo – Bugaj, gdzie nie będzie oznakowania poziomego w postaci linii rozdzielającej kierunki ruchu. Na drodze nr 197 remonty obejmują odcinek Sława – Kiszkowo – Gniezno. Roboty potrwają do 13 maja. Trwa także remont nawierzchni ulicy Witkowskiej w Gnieźnie. Dobiegła już końca wymiana krawężników i zaczęło się frezowanie zniszczonej ulicy. Przypominamy, obowiązuje na tym fragmencie drogi ruch wahadłowy. Kolejne etapy prac będą się wiązały z dalszymi czasowymi utrudnieniami. (ak)