Shadow

„Trzeba mieć plan na życie”

W środę, 28 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się uroczyste, 20 Podsumowanie Gminnego Roku Sportowego 2017. Poprzedni rok, tak jak lata ubiegłeobfitował w wiele sukcesów witkowskich sportowców, którzy brali udział w zawodach sportowych zarówno na terenie gminy, powiatu, województwa, a nawet kraju.
W uroczystym podsumowaniu roku sportowego wzięli udział m.in. Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu, radni Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, witkowscy radni oraz dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych i organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta oraz gość honorowy Roman Jaszczak, były trener reprezentacji narodowej w piłce nożnej kobiet, a obecnie prezes i trener konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK”. Wraz z gościem honorowym przybyła również Natalia Pakulska, która jest reprezentantką Polski w piłce nożnej. Jak w krótkim wystąpieniu stwierdził Roman Jaszczak zawodniczka to „wzór kariery współczesnego sportowca”. – Jestem z bardzo małej miejscowości, Gosławice, koło Konina, która już nie istnieje i dowodem na to, że żeby osiągnąć sukces sportowy nie trzeba mieszkać w dużym mieście. Trzeba mieć plan na życie i go sukcesywnie realizować – powiedział m.in. Roman Jaszczak. Ponadto gość honorowy podziękował za zaproszenie gratulując witkowskim sportowcom wielu sukcesów. Wszystkich zaproszonych sportowców, ich opiekunów, trenerów i rodziców powitał Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo. Podsumowanie Roku Sportowego na terenie Gminy Witkowo uświetniły występy sekcji artystycznych działających przy Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie. Pamiątkowymi statuetkami wyróżniono 115 sportowców, którzy osiągnęli dobre i bardzo dobre wyniki reprezentując Gminę Witkowo na różnych zawodach sportowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele takich klubów i sekcji, jak: UKS „ISKRA” , UKS „OLIMP”, UKS „SOKOŁY”, UKS „ORŁY”, UKS „BŁYSK”, GKS „VITCOVIA”, Klub Sportowy „MMA Witkowo”, Klub Sportowy „WITKOWO BIEGA”, UKS „ORGANIZATOR” – sekcja modelarstwa „SOKÓŁ”, Klub Turystyczny PTTK w Witkowie oraz sekcja strzelecka Ligi Obrony Kraju działająca przy Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Witkowie. Statuetki z odpowiednimi podziękowaniami otrzymali także pracujący w klubach trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi. W trakcie uroczystości dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo otrzymali talony na zakup sprzętu sportowego. Wyróżniono również zawodników biorących udział w XIX edycji Witkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej, którzy swoje podziękowania odbiorą na uroczystym zakończeniu ligi sportowej, 11 marca. Marian Gadziński, włodarz gminy podziękował zaproszonym gościom za obecność, a wyróżnionym sportowcom i działaczom złożył gratulacje i życzenia. Gmina Witkowo przeznacza w swoim corocznym budżecie znaczne kwoty na rozwój sportu i kultury fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W 2017 roku była to kwota prawie 400 tys. zł. (es)