Shadow

Trzecie miejsce SP nr 1w Gnieźnie

To kolejne niezwykle udane sportowe półrocze roku szkolnego. Młodzi sportowcy pod „nowym szyldem” – Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi, z wielkim zaangażowaniem startowali w 17 imprezach sportowych.
Warto podkreślić, że na wszystkich zawodach prezentowali bardzo dobry poziom sportowy i wysoką kulturę osobistą. Zawsze dzielnie walczyli i rywalizowali w duchu fair play reprezentują swoją szkołę, miasto i powiat. Uczestniczyli w czterech Finałach Wojewódzkich oraz dwóch Finałach Rejonu Teren Poznań Wschód. Za te imprezy szkoła zdobyła punkty do klasyfikacji w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Wielkopolskiego (młodzież urodzona w latach 2002-2004). Wprowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” punktacji SP 1z Gniezna zajmuje III miejsce na 555 szkół! Na pierwszym miejscu znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyniu – 285,89 punktów, drugie zajmuje Szkoła Podstawowa w Mroczeniu – 147,84 , a na trzecim SP 1 Gniezno – 136,5. Oczywiście, aby wystartować w zawodach rejonowych lub wojewódzkich trzeba po drodze zwyciężyć etap miejski, a później powiatowy. Miejmy nadzieję, że w II półroczu roku szkolnego młodzi sportowcy zdobędą kolejne punkty i zajmą wysoką lokatę w tej klasyfikacji po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018.
SportGniezno.pl